7 gevallen van fraude ontdekt op minOWC

Zeven gevallen van onrechtmatig toekennen van toelagen aan leerkrachten is ontdekt op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC). Er is aangifte gedaan.
Sinds het aantreden van minister Marie Levens is de Centrale Landsaccountantsdienst op haar verzoek bezig geweest met onderzoek naar onregelmatigheden. Tot nu toe ging het vooral om te zorgen dat de juiste procedures gevolgd worden, meldt het ministerie.Deze week zijn tijdens reguliere werkzaamheden bij de afdeling Loonadministratie van het MinOWC vermoedelijke onregelmatigheden ontdekt. Er is daarom aangifte gedaan bij de politie, die de onregelmatigheden aan de procureur-generaal voorlegt.De leiding van het minOWC en haar medewerkers verlenen alle medewerking bij dit onderzoek.