40 dorpen Boven Suriname ingelicht over collectieve rechten

Inwoners van ruim 40 dorpen in Boven Suriname zijn omstandig geïnformeerd over de Wet Collectieve Rechten van Inheemse en Tribale Volken. Hugo Jabini leidt namens Tropenbos Suriname de missie om de informatiebijeenkomsten met de gemeenschappen te houden. 

De Vereniging van Saramaccaanse Gezagsdragers (VSG) heeft een Memorandum of Understanding met Tropenbos Suriname getekend. De organisatie ondersteunt de VSG in het uitvoeren van haar beleid. Bij de informatiebijeenkomsten staat centraal dat de gemeenschappen besluiten over het beheer van het grondgebied, dat voor een groot deel uit bos bestaat, kunnen uitvoeren door het instellen van een orgaan dat een goede representatie is van de gemeenschap, met mannen, vrouwen en jongeren. Dit orgaan kan dan dienen als rechtspersoon van het betreffende dorp. Deze rechtspersoon mag niet eigendunkelijk beslissingen nemen alvorens de gemeenschap erover te hebben ingelicht en daarvoor draagvlak te hebben ontvangen. Tevens zou elke andere entiteit van buiten de dorpsgemeenschap niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de dorpsgemeenschap activiteiten in het dorp kunnen ontplooien.Tropenbos Suriname en VSG hebben samen met enkele Saramaccaanse gezagsdragers en jongeren geparticipeerd aan een kennisuitwisselingsprogramma waarbij gemeenschappen in Colombia en Bolivia hebben laten zien hoe de grondenrechten en het beheer van het landschap door Inheemse en Tribale Volken in de praktijk goed werken en de gemeenschappen daar profijt van hebben. Via interactieve sessies, werkbezoeken en rollenspellen zijn de begrippen: vertrouwen, financiële inclusiviteit en benefit-sharing aan de orde gekomen en heeft de Surinaamse delegatie haar horizon kunnen verbreden. In navolging hiervan worden bij de informatie bijeenkomsten in het Boven-Suriname gebied de gemeenschappen ook geïnformeerd over het vervolgtraject van de uitwisseling, meldt de organisatie.In het vervolgtraject zullen in samenwerking met Tropenbos Suriname en VSG, leiders uit 15 dorpen in de gelegenheid worden gesteld om een capaciteitsversterkingstraject te volgen om het bestuur van de gemeenschappen te verbeteren. Deelname zal op vrijwillige basis geschieden. Hiervoor zullen er wederom kennisuitwisselingstrajecten worden uitgevoerd waarbij er ook personen vanuit Colombia en Bolivia zullen participeren om die van Suriname ook tot een succesverhaal te helpen maken.Het doel van de Working Landscapes Programme van Tropenbos Suriname is om ‘klimaat-slimme landschappen’ te ontwikkelen die kunnen bijdragen aan het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Bomen en bos hebben bij een goed management en beheer de potentie om een significante bijdrage te leveren aan het aanpassen en ontwikkelen van manieren om klimaatverandering tegen te gaan. De ondersteuning van de middelen van bestaan van de gemeenschappen zoals duurzame agrarische samenwerking, zullen vanwege het goede beheer kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de gemeenschap.