30 politieagenten volgen 2-jarige opleiding Politiekunde

De bacheloropleiding Politiekunde is maandag van start gegaan in de Politie Academie. Een groep van dertig agenten volgt deze opleiding. De vereisten voor toelating zijn dat de participanten agenten zijn bij het Korps Politie Suriname (KPS) en dat ze al een Bachelorgraad op zak hebben.De 2-jarige leerroute is begonnen met de eerste module waarbij de vakken Ethiek en Integriteit, Management, Leiderschap en Human Resource Management gedoceerd zullen worden. Dit is de tweede groep die de opleiding zal volgen. In 2015 was de beurt aan de eerste groep die toen uit 17 studenten bestond.

Vóór de start van de opleiding zijn de studenten kort via Zoom toegesproken door minister Kenneth Amoksi, een vertegenwoordiger van de waarnemend procureur-generaal, de commissaris van Politie tevens directeur Beleidsvoorbereiding en Beheer bij het KPS, Rishi Akkal en een vertegenwoordiger van de Nederlandse Politie. Nederland biedt ondersteuning aan deze opleiding als onderdeel van de samenwerking met Suriname in het Makandra-project.Amoksi gaf aan dat hij vol vertrouwen is dat de cursisten de opleiding met succes zullen afronden.