18 verkiezingswerkgroepen aan de slag

Naast de dertien verkiezingswerkgroepen, die vorig jaar november werden ingesteld, heeft directeur Mohamad Eskak van Binnenlandse Zaken woensdag de overige vijf geïnstalleerd. Het gaat om de werkgroepen Veiligheid, Stembiljetten, Covid-19, Oproepingskaarten en Legger. Bij de installatie gaf de directeur aan dat de vroege start moet leiden tot meer effectiviteit en efficiëntie rond het organiseren, voorbereiden en uitvoeren van de verkiezingen van 2025.De vroege start geeft de verschillende werkgroepen ook de kans om samen naar aspecten te kijken die te maken hebben met de dag der stemming en zo de beste opties te kiezen. Toen zijn geïnstalleerd de werkgroepen: Financiële administratie, Voorlichting, Logistiek, Wetgeving, ICT, Trainingen, Aanwerving stembureaupersoneel, Internationale Betrekkingen, Kiezerslijsten, Binnenland, ID-kaarten, Straatnaamborden en Huizennummering, Stembureaumateriaal en -meubilair. Gelet op de aard van hun werkzaamheden hadden deze vijf werkgroepen toen nog geen prioriteit.

Inmiddels hebben de verschillende werkgroepen in de afgelopen periode hun activiteiten voor dit jaar reeds uitgezet en begroot. Daarnaast hebben enkele werkgroepen reeds presentaties gehouden voor het Managementteam Verkiezingen en de Beleidscommissie Verkiezingen 2025. Van de vijf nieuwe werkgroepen wordt verwacht dat ze in de komende periode hun plan van aanpak voorleggen aan het Managementteam en de Beleidscommissie. In totaal zijn achttien werkgroepen ingesteld.