13 Militairen ronden opleiding Surinaamse Militaire School succesvol af

13 cursisten van de Surinaamse Militaire School hebben de Onderofficiersopleiding met succes afgerond. De bevordering en diploma-uitreiking voor deze militairen van de ‘Onderofficiersopleiding 2019-01’ vond dinsdag 2 augustus plaats. 
Minister Krishna Mathoera van Defensie en de legerleiding spraken daarbij complimenten uit naar de geslaagde militairen. De Surinaamse Militaire Academie en de Surinaamse Militaire School werden in 2019 geopend. De academie draait de vier opleidingen, de officiersopleiding, voortgezette officiersopleiding, de officiersvorming en het bevel en generale stafopleiding dat op masterniveau is. 
De opleidingen zijn volgens de internationale maatstaven modulair opgezet en de student wordt getoetst op basis van kennis, inzicht en vaardigheden. De docenten verbonden aan de studies moeten voldoen aan de vereiste kwalificaties. Van de student van beide opleidingen wordt onder meer vereist: discipline, respect voor je land en verdediging van de soevereiniteit. 
Op de academie wordt in meerdere talen gedoceerd om zo door samenwerking met onderwijsinstituten en door middel van kruisbestuiving, de kwaliteitsverbetering binnen de defensieorganisatie op te trekken.