Staatsolie betaalt kosten schoonmaak ondergelopen woningen

door Samuel Wens
BROKOPONDO — “Ik heb acht personen ingehuurd om een begin te maken met het ontsmetten en schoonmaken van mijn vakantieoord, de woningen, magazijnen, en andere zaken.” Dit zegt John Amiemba (48) eigenaar van Amie Vakantie Oord in Brokopondo. “Door de woningen weer te verhuren nadat ze gewassen en ontsmet zijn, kan ik weer verdienen, nadat de afgelopen drie maanden mijn inkomsten zijn uitgevallen. Daardoor is mijn gezondheid flink achteruit gegaan.”
Zijn vakantieoord aan de Marchiano Leymanweg tussen Hermansdorp en Tapoeripa, is zwaar geteisterd door het water. De vruchtbomen, vooral de kokosbomen zijn vergaan en meerdere woningen zijn onherstelbaar vernield door het water, zegt Amiemba. “Door de situatie was ik genoodzaakt om het geld dat bestemd was voor de twee in aanbouw zijnde huizen te gebruiken voor het huishouden.”
Staatsolie betaalt schoonmaak
Eddy Fränkel, directielid van Staatsolie zegt tegen dWT dat de maatschappij de schade aan de ondergelopen woningen in het district niet zal vergoeden, maar wel tegemoet wil komen in de schoonmaakkosten. “Wij bieden dit aan uit hoofde van onze sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid, omdat wij gewend zijn te kijken naar de behoefte van de gemeenschappen in de gebieden waarin wij werken. Wanneer de woningen schoon zijn kunnen de mensen ze weer betrekken en hun normaal leven oppakken en ook pas dan een goed beeld krijgen van de opgelopen schade.” 

Het district Brokopondo is een rampgebied en het wordt tijd dat de regering komt met een rampenplan

Fränkel weet dat sommige woningen er slecht aan toe zien. Hij suggereert dat de regering een schadefonds instelt waaruit de kosten voor reparatie en restauratie en ruimen van puin betaald moeten worden. “Dat is niet een zaak van Staatsolie.” Amiemba zal de door hem gemaakte kosten doorsturen naar het bedrijf.
Openen spuipoorten noodzaak
Hij stelt dat het openstellen van de spuipoorten door Staatsolie om overtollig water te lozen noodzakelijk was vanwege het natuurverschijnsel hoog water en weerspreekt tegelijk de beschuldiging van mismanagement. Hoofdkapitein Henry Kaffe, tevens voorzitter van het Platform Gezagdragers Brokopondo, is tevreden dat de gedupeerden van Staatsolie geld ontvangen om hun woningen schoon te maken. “Het district Brokopondo is een rampgebied en het wordt tijd dat de regering komt met een rampenplan, waarin naar ik hoop ook voorzieningen worden opgenomen voor inspectie en renovatie van de woningen en andere panden die drie maanden onder water hebben gestaan.” Dat Staatsolie dit aanbiedt verheugt ook Amiemba. “Ik zal mijn kosten aan het bedrijf voorleggen.”