Onderzoek naar ontvreemde tegoeden staat heeft besloten karakter

door Redactie
PARAMARIBO — Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vermeld dat het onderzoek naar de verdwenen tegoeden van de staat een embargo karakter heeft. Dat houdt in dat het gaat om een besloten onderzoek, waarbij in alle stilte, met alle ten dienste staande middelen, strafbare feiten en personen zichtbaar gemaakt worden ten einde de waarheid zo snel als mogelijk te achterhalen. 
“Verder geldt voor het embargo ook dat er geen contaminatie, noch beïnvloeding van het onderzoek plaatsvindt. Wij als regering hebben respect voor het standpunt van het OM en zijn ook heel zorgvuldig omgegaan met de informatie die zowel in het parlement als op overige plekken, onder andere via de minister van Financiën is gedeeld”, geeft president Santokhi aan in het persbericht van CDS. 
Ondermijnen
“Jammer genoeg merken wij dat derden, die de informatie toegestuurd hebben gekregen, een andere houding etaleren waarbij geen rekening wordt gehouden met het standpunt van het OM. Willens en wetens presenteren zij de informatie op zodanige wijze dat enerzijds een vertekend beeld kan ontstaat. Maar erger nog, het lopend onderzoek ondervindt schade en het onderzoeksbelang wordt ondermijnd”, voegt het staatshoofd eraan toe.

Willens en wetens presenteren zij de informatie op zodanige wijze dat enerzijds een vertekend beeld kan ontstaan

Er ontstaat nu een situatie waarbij er zoveel informatie in de samenleving terechtkomt waarbij onduidelijk is wat juist of onjuist en onzuiver is, meldt CDS. Op basis van het voorgaande meldt de president dat deze regering te alle tijden het rechtsstaatprincipe zal hanteren, wet en recht altijd zal versterken en bovenal de naleving daarvan blijvend zal bevorderen.
Intern onderzoek
Wat recht overeind staat voor de regering is het vertrouwen dat het onderzoek zich niet alleen richt op daders en verdachten, maar dat ook het gestolen geld terug zal vloeien in de boezem van de staat. Dit geld behoort immers de Surinaamse samenleving toe. De regering betreurt dat dit heeft kunnen gebeuren. Inmiddels heeft de president opdracht gegeven aan de minister van Financiën om naast het strafrechtelijk onderzoek van het OM, ook een eigen, intern onderzoek te starten. Hierbij moeten financiële deskundigen nagaan hoe de strafbare handelingen zijn gepleegd waardoor vervalste documenten, waaronder reçu´s, in het systeem zijn terechtgekomen. 
Georganiseerd
Op basis van de beschikbare informatie heeft het er veel van dat er sprake is van georganiseerd crimineel opereren met mogelijke bijstand van interne structuren. “Ik kan nu wel aangeven dat het gaat om verschillende strafbare feiten zoals deelname aan criminele organisaties, valsheid in geschrifte en overtreding wet strafbaarstelling moneylaundering”, stelt de president. Aangegeven mag worden dat er zonder aanziens des persoons zal worden opgetreden, aldus het persbericht.