Werkgroep moet zorgen voor betere samenwerking in ICT sector

Minister Vijay Chotkan van Openbare Werken heeft vandaag de werkgroep ICT alligment nationaal digitale projecten geinstalleerd. Met deze werkgroep moet de  bestaande samenwerking op ICT gebied in ons land beter gecoordineerd worden. In deze werkgroep zijn diverse bedrijven en organisaties die in de sector werkzaam zijn vertegenwoordigd. Wendy Palas – Amatsoleman die werkzaam is al beleidsmedewerker op het ministerie van OWT en C is voorzitter van de werkgroep. Zij geeft aan wat het doel van deze werkgroep is.{mp3}werkelectrogroep{/mp3}
De TAS is ook vertegenwoordigd in deze werkgroep. Volgens Wendy Jap A joe, dircecteur van de Telecommunicatie Autoriteit Suiriname ( TAS ) is het een noodzaak om zaken beter te coordineren. Volgens haar kan er nu beter gewerkt worden aan de ICT projecten in ons land.{mp3}taswerkgroep{/mp3} ………… (ABC)


Lees verder

Bron: Ampie’s Broadcasting Corporation