VOLKSBEWEGING EN VOLKSWOEDE

Alles heeft zijn tijd en alles een begin en einde. Het leven heeft zijn relativiteit, al zijn er mensen die denken dat zaken oneindig zijn en vervolgens van mening blijven, te kunnen handelen naar believen. Het zijn juist deze mensen die ruim onvoldoende kijken naar de geschiedenis en in hogere mate zich niet inzetten wat meer te weten te komen over gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis en dan na de bekomen informatie beseffen, dat het allemaal zeer betrekkelijk en tijdelijk is. Vooral politici en andere mensen die zich volwassen staatslieden wanen, denken dat ze gezien hun demagogische gaven, langer dan gewenst aan de macht kunnen blijven. Dit soort lieden gaat tot het uiterste, schendt de grondwet of verandert hem naar wens en fraudeert tijdens te houden verkiezingen, alleen maar om de zoveelste zittingstermijn te bewerkstelligen. En als de verkiezingen door zwaar gepleegde frauduleuze handelingen slechts een nipte overwinning van de leugenachtige agitator tot gevolg heeft, breekt de hel los. Wanneer je dan ook nog weigert mee te werken aan de tweede ronde binnen een volksraadpleging, ontstaat logischerwijze de volksbeweging die overslaat in sociale onrust en uiteindelijk een totale volkswoede tot gevolg heeft. Als vervolgens de gewapende troepen tot het besef komen, dat ze de demagoog niet langer kunnen ondersteunen, omdat het volk zeer nadrukkelijk zijn vertrek eist en zelfs de situatie kan overslaan in een totale burgeroorlog, besluiten leger en politie de steun op te zeggen en het ‘advies’ aan in dezen de demagoog Evo Morales te geven, zo snel mogelijk te vertrekken. De volkswoede is van dien aard, dat de man zijn woning in brand wordt gestoken en hij zich naar een veiliger oord in het land moet begeven. Morales die tot voor kort president van Bolivia was en kort geleden nog een bezoek aan Suriname bracht en van ons staatshoofd toen de hoogste Surinaamse onderscheiding kreeg, is een ordinaire dictator, die tegen de wil van het Boliviaanse volk in, dacht nog langer te kunnen aanblijven. De situatie in het land is nu van dien aard dat Morales zijn leven niet meer veilig is en volgens berichten, hij politiek asiel heeft gekregen in Mexico en het land zou hebben verlaten. Volgens de laatste berichten zou hij gestrand zijn in Paraguay. Morales heeft zich totaal verkeken op wat daadwerkelijk bij het Boliviaanse volk leeft, of wenste daar door zelfingenomenheid en zijn dictatoriale inslag, geen rekening mee te houden. Het Boliviaanse volk heeft na zijn langdurige dictatuur, laten zien niet langer onder zijn juk te willen voortgaan en op gewelddadige wijze hem tot aftreden gedwongen. Andere linkse despoten in Latijns-Amerika als die gasten in Caracas, Managua en Havana, wensen de volkswoede tegen Morales te bagatelliseren door te stellen, dat er een coup is gepleegd in Bolivia. Klinkklare nonsens, dit is niets anders dan een volksopstand om een dictator, volksmenner en fraudeur, te verdrijven. De Surinaamse regering onder leiding van Bouterse, ziet in het vertrek van Morales, de verdrijving van nog een zogenaamde ‘compadre’ die door aanhoudende linkse manipulatie en volksonderdrukking, de macht veel te lang in handen heeft weten te houden. Morales heeft niet het voordeel kunnen hebben dat het leger en de politie hem onvoorwaardelijk bleven ondersteunen, zoals dat in Venezuela onder de dictator Maduro, tot nog toe wél het geval is. Hetzelfde geldt voor Nicaragua en Cuba. De Surinaamse regering kwam na het dwingende vertrek van de despoot Morales in Bolivia, met een zoetsappige verklaring, waarin ze de recente gebeurtenissen in Bolivia ten strengste verwerpt. De regering Bouterse is zichtbaar geschrokken van de volksopstand en gewelddadigheden die daarmede gepaard gingen en het vertrek van Morales tot gevolg hebben gehad. Suriname roept op tot het staken van geweld in het Zuid-Amerikaanse land en vraagt alle relevante partijen mee te werken aan een vreedzame dialoog. Ook dit keer komt de regering Bouterse met haar stokpaardje van niet-inmenging en of interventie in de binnenlandse aangelegenheden van soevereine staten en wel met betrekking tot de situatie in Bolivia. Het is in dezen dezelfde vlees noch vis instelling van onze regering ten opzichte van de brute onderdrukking van het Venezolaanse volk door de mensenrechtenschender Maduro, die maakt dat deze man zich nog steeds oppermachtig waant en momenteel zelfs denkt door infiltratie van Venezolaanse migranten landen als Colombia, Peru, Chili en Brazilië, politiek te kunnen destabiliseren. De Surinaamse regering onder leiding van Bouterse, moet gaan inzien dat het blijven ondersteunen van linkse usurpatoren op dit halfrond, ook haar ondergang zou kunnen betekenen. Bouterse en zijn NDP hebben ook nu weer in Bolivia gezien, hoe snel zaken in politieke zin een zeer nadelige wending kunnen nemen. Ook hier is de ontevredenheid over het gevoerde beleid groeiende, alleen is die nog niet overgeslagen in grootschalige … ………… (De West)

Lees verder

Bron: De West Suriname

vertaal, translate,翻译,traduction,traducción,translation