VHP: Bancaire systeem vereist transparantie en good governance

De financieel- economische situatie van ons land is niet in goede staat. Hiervoor is in de eerste plaats Regering Bouterse- Adhin verantwoordelijk, die de minister van financiën, om politieke- en electorale redenen, ongecontroleerd zijn gang laat gaan.

@VHP

Voor goede financiële en monetaire verhoudingen zijn ook de rol en het goed functioneren van de Centrale Bank van Suriname, de bancaire- en andere financiële instituten van groot belang. De VHP is ernstig bezorgd dat Surinaamse bank- en financiële instellingen als “verdacht” worden aangemerkt in relatie tot de aangehouden geldzending van 19,5 miljoen euro. De slechte reputatie die ons land heeft op het gebied van drugshandel straalt daardoor ook op af op hen die zich wel aan wet en regels houden.
De VHP benadrukt dat een open economie, zoals de Surinaamse, in de pas moet lopen met internationale- en nationale regelgeving. Op nationaal niveau dient er voor gezorgd te worden dat legitieme middelen die door elke Surinamer worden gedeponeerd, goed en transparant worden beheerd.
De VHP onderschrijft het belang van een sterk en integer bankwezen en onderkent de kwetsbaarheden op deze gebieden en zal haar ondersteuning hieraan blijven geven. Aantasting van de kwaliteit van het bancaire systeem en het financiële verkeer, met name internationaal, zal desastreuze gevolgen hebben voor eenieder, zowel zakelijk als particulier. Het kan o.a. leiden tot het verlies van buitenlandse correspondentiebanken en stagnaties in het internationale financiële verkeer. Onze economie kan niet nog meer van deze tegenslagen incasseren.
De VHP doet daarom een beroep op eenieder, betrokken in deze aangelegenheden zich aan wet en recht te houden en geen (ideologische) stokpaardjes te berijden. Het uiteindelijke gevolg kan zijn dat Suriname in een financieel isolement komt te verkeren. Dit zal het vrijwel onmogelijk maken om economische groei en welvaart voor het volk te brengen. De VHP roept de regering op om via dialoog en technische samenwerking met Nederland bij te dragen tot een passende oplossing.
Onafhankelijk van de rechtszaken hieromtrent, garandeert de VHP dat zij, in het kader van haar reddingsplan voor Suriname, bij verkregen kiezersmandaat in 2020, het door de NDP-regering geschonden vertrouwen in Suriname zal herstellen en ons land daarmee uit zijn politieke- en financiële isolement zal halen.

Share this:

………… (PBN)

Lees verder

Bron: Public News

vertaal, translate,翻译,traduction,traducción,translation