‘Verloskundige zorg moet toegankelijker’

14/04/2019 21:01


Amanda Palis

 

PARAMARIBO –
‘Wan gesontu mama, gi wan betre tamara!’ was het thema van een nationaal congres over verloskunde, vrijdagavond in het gebouw van het Institute for Graduates Studies & Research. Een van de onderzoeksconclusies was dat de zorg voor de meeste zwangeren nog ontoegankelijk lijkt.

Onderzoeker Kim Verschueren komt tot die slotsom op basis van
onderzoek naar maternale sterfte in Suriname dat al sinds 2015
wordt uitgevoerd. Om moedersterfte te voorkomen, moet er een
multidisciplinaire aanpak komen en moet eraan worden gewerkt om de
drempel naar deze zorg toe te verlagen.

“De meeste cliënten zoeken pas medische hulp wanneer het
eigenlijk al een beetje te laat is, omdat men vaak genoeg zit te
denken hoe de kosten gedekt zullen worden”, vertelde Lachmi Kodan,
die ook heeft gewerkt aan het onderzoek. In 2018 zijn 155 gevallen
van maternale sterfte geregistreerd in Suriname. “Dat is nogal aan
de hoge kant als je het vergelijkt met landen in Centraal-Amerika
en Zuid-Amerika”, zei Verschueren tijdens haar presentatie.

De oorzaken variëren van hoge bloeddruk en bloedingen na de
zwangerschap tot infecties. “Het kunnen classificeren van de
‘klassieke’ oorzaken gaat nu vrij makkelijk met de
richtlijnformulieren die er zijn. Maar we komen vrij gecompliceerde
oorzaken tegen die wij moeten analyseren en onderzoeken. Vandaar
dat wij genoodzaakt zijn om het multidisciplinair aan te
pakken.”

Ghieta Bhikha en Rosita Prüst hebben onderzoek gedaan naar stil-
of doodgeboorten. “Suriname registreert één van de hoogste
stilgeboortecijfers binnen zijn regio. Per duizend geregistreerde
geboorten is 13,7 daarvan late stilgeboorten, vertelde Bhikha
tijdens haar presentatie. Deze congressen worden als
belangrijk gezien omdat medici samen kunnen werken en nadenken hoe
zij de verloskundige zorg in Suriname kunnen verbeteren.

Het congres voor verloskundigen, verpleegkundigen en artsen is
georganiseerd door de vakgroep Gyneacologie en Obstetrie en de
Surinaamse organisatie van Verpleegkundigen, in samenwerking met
het ministerie van Volksgezondheid en diverse andere
organisaties.

 
Tweet 

Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname

vertaal, translate,翻译,traduction,traducción,translation