Veiligheid moet bijzondere aandacht krijgen van nieuwe regering

Veiligheid moet bijzondere aandacht krijgen van nieuwe regering

14/01/2020 06:53

-
Wilfred Leeuwin

Oud-politiecommissaris Krishna Mathoera pleit voor reorganisatie van het politieapparaat.
: dWT Archief
 

PARAMARIBO –
Veiligheid die is ondergebracht bij het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) moet bijzondere aandacht krijgen. Volgens VHP-parlementariër en oud-politiecommissaris Krishna Mathoera is door gebrek aan geld enerzijds en het niet vernieuwen van oude structuren binnen het apparaat anderzijds, het rendement vrijwel nihil.

Ze heeft vorige week tijdens een lezing bij de Kenniskring
gezegd dat de jaarbegroting van van het ministerie SRD 483 miljoen
is. Onderverdeeld maakt ze de volgende berekening: SRD 387 miljoen
voor salarissen en SRD 71 miljoen voor veiligheid in het algemeen
en de zware criminaliteit. SRD 25 miljoen is voor investeringen,
waarvan slechts SRD 1,5 miljoen voor het bestrijden van de
criminaliteit.

De bedragen na aftrek van salarissen zijn bij lange na niet
genoeg om optimaal en verantwoord de taken uit te voeren. “Het
apparaat telt meer dan drieduizend personen die wel worden betaald
maar de ‘tools’ niet hebben om hun werk te doen.”

Mathoera stelt dat veiligheid één van de hoofdprioriteiten moet
zijn in een samenleving om rust en orde te handhaven en ervoor te
zorgen dat het bedrijfsleven normaal kan functioneren en
investeerders niet bang zijn.

De politica vindt dat meer geld uitgetrokken moet worden voor
het justitieel apparaat en dat vervolgens een groter deel van het
budget besteed moet worden aan veiligheid. Volgens haar zijn er op
de totale begroting van het land veel posten waarvan het geld
anders, zoals voor veiligheid, gebruikt kan worden.

Als voorbeeld noemt ze de post Welvaartsbevordering bij Algemene
Zaken voor SRD 50 miljoen, bestemd voor het kabinet van de
president. “Maar niemand kan zeggen wat het resultaat daarvan is en
erger nog: er wordt helemaal geen verantwoording afgelegd over de
besteding. Het kan dan beter worden ingezet voor veiligheid.”

Het assembleelid pleit voor reorganisatie van het
politieapparaat, uitgaande van nieuwe technieken, waardoor
efficiënter kan worden gewerkt. Zo moeten de politiestations anders
gaan functioneren en ook hun lokatie moet opnieuw bekeken
worden.

Mathoera stelt voor institutionalisering van de rechterlijke
macht om de onafhankelijkheid ervan te garanderen. Ze vindt ook dat
bij de rechtspleging de aandacht te veel gevestigd wordt op het
strafrecht. Bij kleine vergrijpen zoals verkeersovertredingen zou
snelrecht kunnen wordern toegepast, waarmee de druk op de
rechterlijke macht zal afnemen.


 
Tweet 

Gerelateerde artikelen
………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname