‘Strafbaar stellen minister Financiën zinloze discussie’

22/11/2019 00:00 – Wilfred Leeuwin

Oud parlementariër Henk Ramnandanlal van de Palu. Foto: dWT Archief  
PARAMARIBO – Geen enkel land komt er onder uit: lenen zal altijd moeten om ontwikkeling te financieren. Niemand kan dat ontkennen”, zegt oud parlementariër Henk Ramnandanlal van de Palu. Dat de huidige discussie rond wel of niet lenen en het strafbaar stellen van de minister vertroebeld raakt, plaatst hij tegen de achtergrond van de onbetrouwbaarheid en het ‘van dag tot dag’ regeerbeleid van de regering. Hij noemt in dit verband maatregelen die niet worden nageleefd of snel moeten worden teruggedraaid.
Ramnandanlal vindt dat de discussie die nu gevoerd moet worden moet gaan over veertig jaar na nu. Maatregelen en wetten mogen langetermijndoelen niet in de weg staan. “De discussie over leningen moet gaan over waar en onder welke voorwaarden geleend zal worden, en vooral over de besteding van het geld. Leningen voor consumptie doeleinden moeten volgens de Palu-topper inderdaad beperkt worden door een plafond. Zulke leningen zijn bedoeld voor salarissen, subsidies en voedselpakketten, zaken die weinig extra productie en daarmee weinig extra inkomsten opleveren om de lening terug te betalen.”
Voor leningen die nationale productie en ondernemers stimuleren en resulteren in meer productie en meer werkgelegenheid moet geen enkele beperking worden opgelegd. “Natuurlijk moeten risico’s goed afgedekt worden en moet het rendement bij investering goed uitgerekend worden. Maar leningen voor projecten die binnen twee tot drie jaar meer dollars opleveren moeten we met gesloten ogen toestaan en daar mag niemand bezwaar tegen maken.”
De discussie over het wel of niet strafbaar stellen van de minister van Financiën is volgens de politicus zinloos. “Wanneer de minister het leningenplafond overschrijdt, is het al te laat en zit de samenleving met de gebakken peren. Wij sluiten hem op en wat dan? Zijn de leningen plotseling beter besteed?” Hij vindt dat er in Suriname weinigchecks and balanceszijn. “Op dit moment neemt in het beste geval de Raad van Ministers het besluit over leningen en in het slechtste geval de minister van Financiën samen met de president.
We moeten volgens de oud-parlementariër gaan naar een situatie waar de samenleving meer greep krijgt op dit soort belangrijke besluiten. De ressort- en districtsraden moeten een eigen jaarbudget krijgen om in samenspraak met de samenleving in de ressorten projecten uit te voeren. Daarbij kan worden afgesproken dat het volk wordt betrokken bij het vaststellen van prioriteiten door referendums en hoorzittingen. Hierdoor zullen projecten worden uitgevoerd die meer te maken hebben met de behoeften van de lokale bevolking.. Hij noemt onder andere ontwatering, hangjongeren, criminaliteit en meer gemeenschapsontwikkeling.

Ramnandanlal vindt dat elk ressort jaarlijks tussen de SRD 3 miljoen en SRD 5 miljoen moet krijgen als startkapitaal, wat neerkomt op 2 procent van de totale begroting. Vervolgens moeten de ressort- en districtsraden meer invloed en zeggenschap krijgen in de wijze waarop de nationale begroting wordt opgesteld en geleend geld wordt besteed. “Nu hebben wij de situatie waar we geld lenen om eenhighwayte bouwen naar onze luchthaven, puur uit prestige drang van een toevallige coalitie, terwijl de verkeersveiligheid in de ressorten veel te wensen overlaat en met de dag slechter wordt. Met meer zeggenschap vanuit de bevolking op het nationale beleid zullen meer projecten worden geïnitieerd die te maken hebben met de behoeften in de ressorten.”

  Tweet
 

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname

vertaal, translate,翻译,traduction,traducción,translation