Starnieuws – Anti-Bouterse of anti-NDP?

Het behoren tot  één van
de eerder genoemde groepen is geen vrijbrief om het verstand niet te gebruiken. Als de NDP haar leden wil oproepen om haar
voorzitter te begeleiden/ondersteunen bij zijn gang naar de Krijgsraad is daar
niets mis mee. Het is ook niet vreemd in de wereld dat politici of andere
beroemdheden die voor de rechter moeten verschijnen support krijgen/ vragen van
hun partijgenoten, leden of fans. Ik noem u  het geval in Turkije van de
politica Canan Kaftancioglu, de zaak van popster R. Kelly en in Suriname Wilgo
Valies die support van de leerkrachten kreeg toen de zaak van zijn vakbond diende
bij de rechter.Toen was het geen intimidatie van de
rechterlijke macht. Het aanwezig zijn van aanhang of supporters is dus geen
uitvinding van de NDP en kan niet betiteld worden als intimidatie van de
rechters. Immers het aantal supporters in of 
buiten de rechtszaal heeft geen enkele invloed op het proces.Desire Delano Bouterse en zijn NDP
maken genoeg fouten die door de oppositie gebruikt kunnen worden om zijn
incompetentie aan te tonen en succesvol antipropaganda te voeren tegen hen. In plaats van die zaken te gebruiken moet men
het hebben van incidentele uitspraken of zaken die op een massabijeenkomst
worden gezegd. Velen nemen het dan ook klakkeloos over en gaan daarmee aan de
haal, hoewel uit ethische overweging er wel iets over te zeggen valt, is er
fundamenteel niets aan de hand.Mijn advies aan de oppositie; zet u een
degelijke en deugdelijke (multi-/massa-) mediaplan op waarbij u dagelijks
minimaal een uur lang de incompetentie van negen jaren Bouterse als president
bespreekt in woord en beeld. Gaat u op onderzoek en vertel ons de herkomst van
de “goedkope dollars”, er komt een Wanica ziekenhuis, belicht u dat
tegen de achtergrond van de slechte gezondheidszorg, betalingsachterstanden in
de zorg, enz. Waar zal het medisch personeel vandaan komen, terwijl Suriname
een tekort heeft aan goed opgeleide medici en verpleegkundigen, als ze uit Cuba
of elders komen met welk geld worden ze betaald? Zaken waarop u kunt
anticiperen, want de NDP heeft altijd een sluitend verhaal en het blijft bij
het ‘verhaal’ want in de diepte is het leeg, hol, verzonnen of zwaar
overtrokken.Laat u de NDP dus vrij in haar oproep en gaat
u zaken bedenken om het volk te overtuigen van de omvang van de ellende waarin
dit regime ons en onze kinderen heeft gestort. Kenrich Cairo

………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com