Starnieuws – Advocaat vraagt voorwaardelijke invrijheidstelling cliënt 

Advocaat Irene Lalji heeft op de rechtszitting maandag het verzoek tot de voorwaardelijke invrijheidstelling gedaan voor Tran V.  Op 16 november 2016 werd hij veroordeeld tot zes jaar celstraf voor moord. Op 15 september 2019 had de veroordeelde reeds twee derde van zijn straf uitgezeten. Indertijd had de veroordeelde geen hoger beroep aangetekend tegen het vonnis. De advocaat motiveerde dat Tran V.  op grond van artikel 29 van het Wetboek van Strafrecht in aanmerking komt voor voorwaardelijke invrijheidstelling. De veroordeelde heeft van het ministerie van Justitie en Politie een beschikking van afwijzing ontvangen. Hij heeft wel tijdig bezwaar aangetekend. De advocaat geeft aan dat in strijd is gehandeld met het gelijkheidsbeginsel, beginsel van zorgvuldigheid en motiveringsbeginsel. Volgens Lalji krijgt de man een ongelijke behandeling, omdat andere personen wel in aanmerking zijn gekomen voor de voorwaardelijke invrijheidstelling voor soortgelijke feiten. Lalji benadrukte dat de veroordeelde goed gedrag heeft gehad in het gevang. Ze merkte op dat er geen resocialisatieplan is voor gedetineerden. Officier van justitie, Bibian Tjin Liep Shie, vroeg de magistraat om het verzoek af te wijzen. De kantonrechter zal nog een beslissing hierover nemen.  ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com