Russische minister Lavrov gaat dieper in op samenwerking met Suriname

Russische minister Lavrov gaat dieper in op samenwerking met Suriname

Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergey Lavrov

Het Nationaal Informatie Instituut heeft een exclusief interview gehad met de minister van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie, Sergey Lavrov. Dit door tussenkomst van de ministeries van Buitenlandse Zaken (BuZa) van Suriname en Rusland. Minister Lavrov is recent, op 27 juli 2019, op een kort officieel bezoek geweest in Suriname. Hieronder het vraaggesprek in extenso.

Vraag: De relaties met Suriname hebben in de afgelopen jaren een nieuwe dynamiek gekend. Kunt u ingaan op het belang dat u hecht aan dit historisch bezoek aan Suriname, in het kader van de intentie van Rusland om relaties met landen uit de Caraïbische regio te versterken

Antwoord: Inderdaad is er in de laatste jaren een toename van nieuwe impulsen in de relaties tussen Suriname en Rusland. Een aantal mijlpalen hebben hiertoe bijgedragen: het allereerste bezoek van Yildiz Pollack-Beighle, de Minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek Suriname, aan Rusland in oktober 2017, en de ondertekening van twee fundamentele akten die het raamwerk instellen voor onze bilaterale samenwerking; ik verwijs naar de Overeenkomst inzake Basisprincipes van Relaties en de Intergovernementele Overeenkomst inzake de Voorwaarden voor Vrijstelling van Visum- vereisten  bij Wederzijdse Bezoeken van Burgers van onze Landen.
Wij beschouwen Suriname als een belangrijke partner in de ontwikkeling van veelzijdige samenwerking met Staten van de Caribbean Community (CARICOM). Wij beogen: verbetering van samenwerking met deze sub regio in prioriteitsgebieden zoals bevordering van duurzame ontwikkeling, assistentie bij rampenbestrijding, training van functionarissen in diplomatieke-, wetshandhavende-, en noodhulpverlenende diensten van de Caraïbische Staten; toename van uitwisseling op het gebied van onderwijs, toerisme, cultuur, humanitaire activiteiten, en sport om aldus economische initiatieven te stimuleren.
Deze benadering werd ook herbevestigd gedurende mijn recent bezoek aan Paramaribo, waar we uitputtend van gedachten hebben gewisseld over veelbelovende projecten in genoemde gebieden. Nu is het ons gemeenschappelijk doel om de bereikte overeenkomsten uit te voeren. Russische ministeries en bureaus werken al actief hieraan.
Ik merk met tevredenheid op dat onze landen nauw samenwerken op multilaterale fora, voornamelijk in de VN. Wat ons betreft, we zijn er klaar voor om de afstemming van ons buitenlands beleid gebaseerd op internationaal recht, uit te bouwen.

Vraag: U hebt een BRICS- vergadering in Brazilië bijgewoond. Zou u uw opvattingen over de ontwikkeling binnen de BRICS en de invloed van dit partnerschap met ons willen delen, rekening houdende met het veranderende geopolitieke landschap.

Antwoord: Terwijl turbulentie in de wereldpolitiek en –economie steeds toeneemt, blijft BRICS een voorbeeld van hoe multilaterale samenwerking behoort te zijn: gebaseerd op principes van wederzijds respect van belangen en het nemen van gezamenlijke besluiten op basis van consensus.
De vergadering van BRICS Ministers van Buitenlandse Zaken in Rio de Janeiro op 26 juli 2019 was de duidelijke belichaming van deze visie. Wij hebben een uiterst openhartige discussie gevoerd over nijpende kwesties op de globale en regionale agenda. Deze discussies hebben gedemonstreerd de overeenstemming of de nabijheid van de vijf landen hun benadering in een breed scala aan kwesties met betrekking tot behoud van internationale vrede en veiligheid. Wij hebben versterking van afstemming in de belangrijkste multilaterale fora – de VN, G20, WTO, ondersteund. Wij zijn ook overeengekomen om gezamenlijke inspanningen ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit te ondernemen, alsmede inspanningen op het gebied van internationale informatiebeveiliging.
Versterking van het strategische partnerschap met de BRICS-landen is een van de prioriteiten van het buitenlands beleid van Rusland. Voor wat dit betreft, het is bemoedigend dat de dialoog binnen BRICS een zeer goed momentum heeft opgebracht in de laatste jaren. Vanaf de oprichting van de BRICS- en dit jaar wordt de 11de BRICS-top bijeengeroepen onder Braziliaanse voorzitterschap – zijn de vijf Staten een belangrijke pijler van een opkomende eerlijkere en democratische polycentrische wereldorde. De BRICS-landen zijn sterk gebonden aan de belangrijkste principes en normen van het internationaal recht. Wij zijn consequent tegen enige eenzijdige actie die niet ondersteund is door de VN Veiligheisraad, inclusief inmenging in binnenlandse aangelegenheden, of sancties. Alle leden zijn het erover eens dat er geen alternatief is voor politieke oplossing van conflicten. We onderschrijven dat het noodzakelijk is regels aan te nemen over verantwoordelijk gedrag van de Staten in de informatie sfeer, en om een wettig bindend stelsel te introduceren dat bewapening van de ruimte verbiedt.
Economie blijft een integraal deel van het partnerschap- in het bijzonder aangezien heden ten dage de gecombineerde economische macht van BRICS dat van de G7 overschreden heeft. The New Development Bank functioneert met succes; het heeft investeringsprojecten goedgekeurd ten bedrage van meer dan 10 miljard US$.  De Voorwaardelijke Reserve Overeenkomst (Contingent Reserve Arrangement) bedoeld om bij te dragen aan behoud van financiële stabiliteit van de BRICS-landen werkt efficiënt.
Culturele en humanitaire samenwerking, intermenselijke contacten nemen toe. Er zijn een … ………… (Boodschap)

Lees verder

Bron: De Boodschap Suriname

vertaal, translate,翻译,traduction,traducción,translation