Reactie op artikel ‘De stem van het volk en de rechtspraak’

Reactie op artikel ‘De stem van het volk en de rechtspraak’

“Uitgaande van de scheiding der machten en de vigerende wet- en regelgeving respecterend, rijst bij menigeen die enige gedegen kennis van recht heeft, de vraag hoe recht is recht bij de uitspraak van het vonnis in het 8-decemberproces. Zeker wetende als wordt verwezen naar wetsproducten waarvan de ene pilaar van de trias politica aangeeft, de Amnestiewet van 2012 niet te kennen, te respecteren en toe te passen in deze zaak.”
Lees verder op Suriname Herald d.d. 2 december 2019, link https://www.srherald.com/ingezonden/2019/12/02/de-stem-van-het-volk-en-de-rechtspraak/
Laten we kijken naar een soortgelijk geval als hierboven in Argentinië.
Jorge Rafael Videla was van 1976 tot en met 1981 president van Argentinië. Hij kwam aan de macht door als luitenant-generaal en hoofd van de militaire junta met geweld een eind te maken aan de regering van Isabel Perón.
Het dictatoriale regime van Videla staat bekend om de talloze gedwongen verdwijningen, babyontvoeringen en martelingen in de zogenaamde vuile oorlog. Hierbij zijn tussen de 9.000 en 30.000 mensen omgekomen.
In 1985 werd Videla veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor betrokkenheid bij moorden, ontvoeringen, martelingen en talrijke andere misdaden. In 1990 kreeg hij gratie van president Carlos Menem. Vanaf 1998 stond hij onder huisarrest. Zijn amnestie werd in 2006 opgeheven omdat genocide een vergrijp is waarvoor in de Argentijnse grondwet geen amnestie mogelijk is. Het hoger beroep van Videla werd afgewezen en per oktober 2008 verbleef hij in de militaire gevangenis op de basis Campo de Mayo. Op 22 december 2010 werd hij door een Argentijnse rechtbank opnieuw veroordeeld tot een levenslange celstraf voor misdaden tegen de menselijkheid.
Op 24 november 2011 werd hij weer aangeklaagd, ditmaal voor betrokkenheid bij de dood op 4 augustus 1976 van de toenmalige bisschop van La Rioja, Enrique Angelelli, een verklaard tegenstander van de junta. Deze kwam om het leven door wat officieel als een verkeersongeluk werd beschouwd. De rechter acht inmiddels bewezen dat zijn auto met opzet van de weg is geduwd.
Ook in 2012 volgde er een aanklacht, nu wegens ontvoering van baby’s. Op 5 juli 2012 luidde de uitspraak hiervoor vijftig jaar gevangenisstraf.
Op 17 mei 2013 overleed Videla op 87-jarige leeftijd in de gevangenis.
Bron: Wikipedia, link https://nl.wikipedia.org/wiki/Jorge_Videla
Quote: Op 22 december 2010 werd hij (Jorge Videla) door een Argentijnse rechtbank opnieuw veroordeeld tot een levenslange celstraf voor misdaden tegen de menselijkheid.
In 2000 schreef mr. dr. John Dugard, hoogleraar Internationaal Recht, op verzoek van het Gerechtshof Amsterdam als Amicus Curiae (speciaal deskundige) een gedocumenteerd rapport over de vraag of de folteringen en moorden van 8 december 1982 gekwalificeerd kunnen worden als misdrijven (misdaden) tegen de menselijkheid. Zijn antwoord: “De folteringen en moorden in Paramaribo in 1982 lijken te vallen binnen de definitie van misdrijven tegen de menselijkheid. Ze werden gepleegd door militaire autoriteiten in Suriname (staatsactoren) tegen een groep burgers die tot doelwit werden, niet vanwege hun individuele eigenschappen maar vanwege hun status als leiders van de Surinaamse intellectuele elite. Bovendien, zij werden gepleegd op een systematische manier als onderdeel van een georganiseerd plan, met gebruikmaking van publieke middelen, gericht op vernietiging van potentiële opponenten van de militaire autoriteiten.”
Misdrijven tegen de menselijkheid worden als misdrijven tegen de hele volkerengemeenschap opgevat. Ze zijn dermate ernstig dat naar internationale norm noch amnestie nog verjaring moreel en strafrechtelijk toelaatbaar worden geacht.
Bron: lokale nieuwssite, artikel ‘Decembermoorden, misdrijven tegen de menselijkheid’ d.d. 20 oktober 2015
Ordinaire moorden versus ordinaire rechtspraak“De rechter heeft in een vonnis van 120 pagina’s aangegeven dat (bij de 8-decembermoorden) het gewoon om ordinaire moorden ging om machtsbehoud van de toenmalige machthebbers.”
Bron: https://www.srherald.com/redactioneel/2019/12/01/de-politieke-gevolgen-van-het-decemberstrafproces/
“Wellicht kan hieruit worden gehaald dat de rechterlijke macht het zich waant een godheid te zijn in de democratie van ons land. Immers geeft zij met dit gedrag aan, zich nog aan wet- en regelgeving te storen en riekt het handelen van deze pilaar naar klasse justitie en ordinaire rechtspraak.”
Bron: https://www.srherald.com/ingezonden/2019/12/02/de-stem-van-het-volk-en-de-rechtspraak/
Ahmad Jhawnie, aka ‘Abu Achmed al-Bewaquf al-Surinami’

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald

vertaal, translate,翻译,traduction,traducción,translation