PL: Met deze regering zullen de rijen niet minder worden

De rijen zullen in 2020 niet minder worden. Zeker niet als deze regering aan de macht blijft, zegt voorzitter Paul Somohardjo van de Pertjajah Luhur (PL). Dat de Surinaamse banken de rechtszaak tegen het Nederlands Openbaar Ministerie hebben gewonnen, zal het devaluatiespook niet verdrijven en ook niet maken dat er minder rijvorming zal plaatsvinden. 

“Als het geld inderdaad onwettig was aangehouden, dan ben ik blij dat het terugvloeit naar de Surinaamse banken, want het waren gelden van het Surinaamse volk. Men moet er wel rekening mee houden dat het een waarschuwing is en dat ze nu bijzonder goed gaan letten op geldzendingen en overmakingen vanuit Suriname. Dat maakt de positie van ons land niet benijdenswaardig”, waarschuwt Somohardjo. Hij zegt dat de president van de Centrale Bank steeds zaken probeert goed te praten door te stellen dat de geldverzendingen naar Amerika succesvol waren. De bankpresident probeert zo het volk voor te houden dat alles goed is, maar Somohardjo vraagt zich af of dat inderdaad zo is. De lange rijen bij onder andere Chotelall spreken voor zich. Daar staan mensen al geruime tijd uren en zelfs avonden van tevoren in een poging ‘goedkope’ Amerikaanse dollars te bemachtigen. Die zijn elders tegen een veel hogere koers te koop of haast niet te vinden. 

Parlementaire dieptepunten
In een terugblik zegt de oud-parlementsvoorzitter dat een van de grootste teleurstellingen in ’s lands hoogste college  de aanname was van de Wet op Staatsschuld, waarmee een uitbreiding van de schuldenlast van 65 % naar 90% werd goedgekeurd. “Dat vonden en vinden wij nog steeds niet kunnen, want de regering leent alleen maar, zonder dat ze aangeeft hoe ze al die leningen terug zal betalen.” Een ander dieptepunt in het parlementaire werk in 2019 is de Wet op het Constitutioneel Hof. Somohardjo denkt dat deze regering – en de coalitie als verlengstuk – zich heeft gehaast om het vonnis tegen Desi Bouterse te laten toetsen of nietig te doen verklaren. “We hebben onze voorstellen ook dezelfde dag ingediend. Wat zou het van je nemen om de vergadering een paar uur te verlengen om eventueel de stukken te bestuderen. De coalitie verweet ons dat we geen bijkomende stukken zoals cv’s hadden toegestuurd en dat ze daarom eerst die van de coalitie zou behandelen. Ik zie het als een opgezette zaak.” Voor de PL-voorzitter is hiermee des te duidelijker geworden dat wanneer slechts één partij aan de macht is, ze doet wat ze wil en geen rekening houdt met andere partijen, wiens vertegenwoordigers óók door het volk zijn gekozen. 

Sociaal karakter behouden
De komende tijd zal de PL zich onder meer richten op het afronden van haar partijprogramma. Haar wetenschappelijk bureau heeft het raamwerk rond en in januari brengt de partij het naar buiten voor breder draagvlak. Zij vindt het belangrijk om met andere partijen na te gaan of de partijprogramma’s met elkaar gematcht kunnen worden. “Maar het belangrijkste voor de partij is het sociale werk naar de gemeenschap toe. Dat sociale karakter willen we behouden. Vooral het onderwijs moet aangepakt worden, want onder leiding van wijlen Walther Sandriman was het veel beter dan nu het geval is. 

Logistiek import en export
Dat de economie zwaar is teruggevallen, hoeft volgens Somohardjo geen betoog. De partij heeft in het afgelopen jaar een groot aantal distributiecentra geopend in verschillende districten, waar de mensen tegen kostprijs de belangrijkste basisgoederen kunnen kopen. “De mensen hebben het echt nodig, want met veel moeite kunnen we onze distributiepunten bevoorraden, zo groot is de vraag. Dat willen we met de wil van de Almachtige na 25 mei 2020 continueren”, zegt de PL-voorman. 

Een belangrijk voornemen van de PL is dan ook om bij regeermacht centraal te importeren en exporteren. Het logistieke moet goed aangepakt worden, zodat situaties zoals het niet kunnen exporteren van sopropo naar Nederland niet meer zullen plaatsvinden. “Niet alleen de vergunningen moeten in orde zijn, maar ook het transport. Het kan niet zo zijn dat andere landen veel goedkoper goederen kunnen transporteren naar Europa en wij veel duurder”, betoogt Somohardjo. 

Over de basisgoederen die nu bij Chotelall wordt verkocht, zegt de politicus dat die zwaar gesubsidieerd zijn. “Het kan ook niet zo zijn dat je op een moment veel uien hebt en op een ander moment niet. De ene keer zijn er veel aardappelen en dan weer niet. Uien zijn nu voor SRD 10 per kilo te koop. Vóór de feestdagen hebben we dit al heel lang niet meer meegemaakt, alleen in de jaren 80”, meent de PL-voorzitter.
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com