Ongeplande houtkap veroorzaakt meer schade aan bossen

13/08/2019 20:03 – Wilfred Leeuwin

Foto: Irvin Ngariman
FLORENCIA – Houtkap waarvoor er geen vereist houtkapplan is goedgekeurd door Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) veroorzaakt 40 procent meer schade aan het Surinaamse bos. Hoewel dit een zorgpunt is, zegt hoofdonderzoeker Joey Zalman van SBB dat dit nog lang geen gevaar vormt voor de 93 procent bosbedekking in Suriname.
Zalman en zijn collega Luciano Doest hebben op de internationale biodiversiteitsconferentie die vorige week in de Colombiaanse stad Florencia is gehouden, hun bevindingen uit onderzoekingen over houtkap en ontbossing gepresenteerd. De onderzoekers merken op dat van alle bos- en houtkapactiviteiten de mijnbouwsector – voornamelijk de illegale – met 69 procent de grootste veroorzaker is van ontbossing, gevolgd door het aanleggen van infrastructuur (18 procent) en landbouw (5 procent).
Zalman legt uit dat bij geplande houtkap er minder CO2-uitstoot is. Dit is een gasvormige substantie die bij ontbossing 30 procent bijdraagt aan klimaatverandering en vernietiging van het bos bij ongeplande houtkap. Hij heeft voor zijn onderzoek tien locaties in de houtkapsector bezocht om na te gaan hoeveel schade wordt veroorzaakt door alle houtkap activiteiten. Hiertoe behoren het vellen van bomen en aanleggen van infrastructuur om die bomen uit het bos te halen.
Bij SBB wordt houtkap slechts geaccepteerd wanneer daar een concessie voor is uitgegeven. Voor het vellen van bomen dienen de concessiehouders een kapplan bij SBB in te dienen. “Er moet sprake zijn van een duurzame planning bij houtkap. “Het vraagt om investering door de concessiehouders, maar wanneer we ons bos willen beschermen en in stand houden, zal er duurzaam aan houtkap gedaan moeten worden. Overigens heeft het onderzoek ook uitgewezen dat met duurzame houtkap niet minder hout en houtproducten uit het bos worden gehaald”, zegt Zalman.
Ongeplande houtkap is sinds 1 juni dit jaar verboden en daarom wordt geen vergunning gegeven zonder een kapplan. Suriname kan daarnaast met verbeterde controle systemen ook nog positief rapporteren aan de internationale gemeenschap over CO2-uitstoot in de houtsector. In het onderzoek van Doest zijn koolstofvoorraad, ecosystemen en sluiting van luifels gebruikt als indicatoren om de ontbossing te meten. Het onderzoek is gedaan in de Greenstone belt, in de gebieden Goliath Mountain en Brownsweg.
De studie toont aan dat illegale goudmijnen geen significante bosdegradatie veroorzaken naar aangrenzende bossen, maar bossen dichter bij mijnen hadden minder opgeslagen koolstof en een gemiddeld lagere luifel sluiting. Ook is vastgesteld dat er een gemiddelde randbreedte (buffer) van dertig meter is tussen de illegale goudmijnen en het bos.
Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname

vertaal, translate,翻译,traduction,traducción,translation