Nieuwe directeur lerarenopleiding: “Leerkrachten moeten passen in het curriculum”

Nieuwe directeur lerarenopleiding: “Leerkrachten moeten passen in het curriculum”

De nieuwe directeur van de Academische Leraren Opleiding (ALO), voorheen het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL), Robert Peneux vindt dat leerkrachten in het curriculum moeten passen. Er zal hard daaraan gewerkt worden. Leraren moeten een bepaalde competentie bezitten om het lerarenberoep als leraar te kunnen uitoefenen. Ik zal daarom die competenties gaan invullen door een goed curriculum, merkt Peneux op.
De nieuwe directeur, ook voormalig minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, had gisteren een kennismaking met de leraren van de ALO. Tijdens de ontmoeting gaf hij richtlijnen over de werkzaamheden die verricht moeten worden. “Ik was er om me te oriënteren en kennis te maken met de leiding, maar gaandeweg zal ik aanhoren wat de problemen zijn.”
Voor Peneux is er een belangrijke taak weggelegd, want het instituut moet getransformerd worden naar een Academische Leraren opleiding. “Ik moet ervoor zorgen, dat de ALO zowel bachelor- als ook masterstudies aanbiedt.”
Verder gaf de directeur aan, dat hij al een transformatie heeft meegemaakt op de avond Handelsschool, toen die werd afgebouwd. Het transformatieproces van het IOL is geen nieuwigheid voor hem, alleen is dit een groter instituut met ongeveer negentien opleidingen. “Ik heb eerder al een transformatie geleid en het avond Imeao opgezet. Als de docenten meewerken en teambuilding er is, zal het lukken. We gaan ervoor”, stelt Peneux.
Over de ontevredenheid onder studenten met betrekking tot de online studie bij de ALO, wil Peneux zich beter laten informeren voordat hij een reactie hierop geeft. “Ik heb via de media wat dingen vernomen, maar gaandeweg zal ik de problemen vernemen en nagaan hoe ze aan te pakken.” Studenten van de ALO zijn het er niet eens mee, dat zij de lessen online moeten volgen. Dit zou eerder ook niet door het departement zijn bekendgemaakt.
Simone Awanna

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald