‘Mi ede bigi van hier tot ginder’

15/04/2019 00:08


Gilliamo Orban

President Desi Bouterse,notabelen en publiek lopen over de net geopende Beekhuizenbrug.
Foto: Irvin Ngariman
 

PARAMARIBO –
“Ik ben jaren niet in deze buurt geweest en plotseling zie je weer een machtige brug in het land. Mi ede ben bigi van hier tot ginder”, sprak president Desi Bouterse zaterdag trots tijdens de opening van de Beekhuizenbrug. Het is de zesde brug over het Saramaccakanaal die ervoor moet zorgen dat de verkeersintensiviteit op de andere bruggen afneemt, vooral die van de Saramaccadoorsteek.

Ook kan het verkeer omgeleid worden naar de Sir Winston
Churchillweg, waardoor de Van ’t Hogerhuysstraat minder belast kan
worden. De 260 meter lange brug is binnen zestien maanden gebouwd
en heeft ongeveer 13 miljoen US dollar (SRD 97.5 miljoen) gekost.
De president zei dat hij perplex en tegelijkertijd ontroerd was.
“Ik heb hier als kleine jongen de hele boel onveilig gemaakt samen
met Mijnals, Neede en anderen”, grapte Bouterse.

Hij ziet bruggen als symbool voor nationale eenheid. “Het zou
goed zijn om bruggen te slaan naar elkaar als Surinamers. Wij
hoeven dan niet te zeggen dat ik dit heb uitgevoerd, maar dat wij
dit weer samen hebben gedaan.” De president greep de gelegenheid
aan om Eduard Molgo, ‘de bruggenbouwer van Suriname’, die is
heengegaan, te memoreren. Molgo heeft destijds met andere
bruggenbouwers de houten brug over de Surinamerivier bij Carolina
gebouwd. “Die was toen de langste houten brug in Zuid-Amerika, maar
ik kan me vergissen”, zei Bouterse.

De president knipte kort daarna in de stromende regen het lintje
door en verklaarde de Beekhuizenbrug voor geopend. Vervolgens
liepen hij, andere hoogwaardigheidsbekleders en NDP-aanhangers al
dansend en zingend over de brug. De sfeer werd daarbij verhoogd
door een brassband.

De Beekhuizenbrug is onderdeel van het Suriname National
Infrastructure Projects, ofwel het Dalian IV-project. Het moet
gezien worden als verdere ontwikkeling van de fysieke
infrastructuur voor de bevordering van welvaart en welzijn. Zo
meldde minister Patrick Pengel van Openbare Werken Transport en
Communicatie. “In dit kader heeft de regering een ontwikkelingsplan
opgesteld met het doel om duurzame weginfrastructuur te realiseren
die de basis zal vormen voor de verdere nationale ontwikkeling en
betere bereikbaarheid van gebieden”, aldus Pengel.

Hij benadrukte dat de verkeersintensiteit naar en van het zuiden
dusdanig is toegenomen, dat het leidt tot verkeersopstoppingen en
langere rijtijden. Daarom zijn meerdere en betere oeververbindingen
over het Saramaccakanaal noodzakelijk. De nieuwe brug kan onder
meer ervoor zorgen dat filevorming enigszins afneemt.

Pengel wees erop dat in de volgende fase wordt beoogd om verder
vorm te geven aan de verkeersafwikkeling. Hierbij wordt het
weggedeelte vanaf het Molenpad tot en met de brug van ’t Van
Hogerhuysstraat verbreed tot zes rijstroken, waarbij diverse
kruispunten heringericht zullen worden. Hiervoor is er reeds een
project op gang gebracht samen met de Inter-Amerikaanse
Ontwikkelingsbank (IDB).

 
Tweet 

Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname

vertaal, translate,翻译,traduction,traducción,translation