Mediaverkeersveiligheidscampagne moet bewustwording opgang brengen

Mediaverkeersveiligheidscampagne moet bewustwording opgang brengen

De verkeersproblematiek in Suriname is een nationaal vraagstuk, dat vraagt om een brede aanpak. Daarom heeft het communicatiebureau Meridian met ondersteuning van het Korps Suriname Verkeersvrijwilligers (KSV) en het Korps Politie Suriname (KPS), het op zich genomen een mediacampagne op te zetten die gericht is op verkeersveiligheid. De mediacampagne Verkeersveiligheid begint deze maand en loopt tot 31 december 2020, meldt het communicatiebureau in een persbericht.
Gedurende deze campagne zullen dagelijks via verschillende televisiestations en social media spotjes worden vertoond, die reële verkeerssituaties in beeld brengen. Met deze spotjes wordt geprobeerd om de consequenties van ongewenst gedrag in het verkeer tot eenieder te laten doordringen. De frequentie van de uitzendingen moetn bijdragen aan een positieve beïnvloeding van de mentaliteit van de verkeersdeelnemers.
Suriname is vorig jaar geëindigd met tachtig verkeersdoden, terwijl er op 7 januari 2020 al drie verkeersdoden werden genoteerd. De afgelopen tien jaar is, op 2015 na, het aantal verkeersdoden steeds boven zeventig uitgevallen. Een van de doelstellingen van deze campagne is om deze trend te doorbreken. Grote delen van de samenleving worden zowel direct als indirect getroffen door onverantwoord rijgedrag.
In de media wordt vaak de nadruk gelegd op verkeersdoden, maar wordt nauwelijks stilgestaan bij de tientallen personen die te kampen hebben met de blijvende gevolgen van een verkeersongeluk. Ook de ontbrekende en slecht functionerende instituten waar verkeersslachtoffers terecht zouden kunnen, willen Meridian, KPS en KSV en haar partners de komende tijd onder de aandacht brengen en waar mogelijk bijdragen aan oplossingen, staat in het persbericht.
De Verkeersveiligheidsmaand is enkele jaren geleden geïntroduceerd. Ieder jaar wordt van 15 augustus tot en met 15 september door onder andere het KSV en het Ministerie van Justitie en Politie extra aandacht gevraagd voor verantwoordelijk rijgedrag. In een periode waarin er landelijk verhoogde aandacht is voor dit thema, vielen in 2019 toch nog zeven verkeersdoden. KSV streeft er vooral naar dat er blijvend aandacht gevraagd wordt voor de gevolgen van onverantwoord rijgedrag.
Voor de campagne is Meridian partnerschappen aangegaan met de Stichting Staatsziekenfonds, Haukes, Rock Oil, SEMC, Badjas Bussen, Cirkel Group, KFC & Pizza Hut Suriname en Telesur/ATV.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald