LVV gestart met ophaalwerkzaamheden landbouwgebied Weg naar Zee

LVV gestart met ophaalwerkzaamheden landbouwgebied Weg naar Zee

In het kader van reguliere ophaalwerkzaamheden van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), is gestart met het ophalen van de lozingen op de landbouwgebieden te Weg naar Zee. Het Sitalsingh- en het Bloemfontuynkanaal zijn belangrijke verbindingskanalen in dat gebied die zorgen dat water naar de landbouwgronden stroomt en overbodig water wordt opvangen. Deze zijn nu ontdaan van onkruid. De werkzaamheden vingen aan op 25 oktober.
De ophaalwerkzaamheden zijn handmatig gestart met behulp van een boot. Echter, de boot werd door onverlaten meegenomen, waardoor er enige stagnatie optrad. De ophaalwerkzaamheden werden vervolgens uitgevoerd door het inzetten van een excavator met bijbehorende lange boom. Op deze wijze konden de werkzaamheden efficiënter geschieden. In totaal is 12 kilometer aan lozingen in het landbouwgebied Weg naar Zee opgeschoond.
Het is de taak van LVV kanalen landelijk in landbouwgebieden op te halen. Door harde regenbuien en dichtbegroeide kanalen kunnen landbouwgronden onder water komen te staan, met als gevolg dat hun aanplant schade kan oplopen.
Het ministerie zal erop toezien dat de reguliere ophaalwerkzaamheden landelijk op tijd geschieden om wateroverlast te voorkomen, zodat boeren optimaal landbouwactiviteiten kunnen uitoefenen.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald

vertaal, translate,翻译,traduction,traducción,translation