INGEZONDEN: Open brief aan President en voorzitter DNA

INGEZONDEN: Open brief aan President en voorzitter DNA

14/01/2020 02:38

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.
 

Geachte President en Voorzitter van De Nationale Assemblee van de Republiek Suriname, Met afschuw hebben wij kennis genomen van het, in onze beleving, opruiend gedrag van exponenten van de Nationale Democratische Partij (NDP). Dit gedrag, gepaard met grove beledigingen, is voornamelijk gericht tegen de Rechtelijke Macht.

De Nationale Assemblee, de Regering en de Rechtelijke Macht,
zijn de fundamenten waarop onze rechtstaat rusten. Aantasting of
belediging van een (1) van deze betekent, het plegen van inbreuk op
en ondergraving van onze rechtstaat. Tevens betekent het, 
inbreuk op het gevoel van respect voor het recht, moraal en fatsoen
binnen de samenleving.

In dit specifiek geval, zijn het bovendien exponenten binnen de
politieke partij waar U als persoon voorzitter, respectievelijk
ondervoorzitter van bent. Het kan ons inziens dan ook niet anders
dat U zeer nadrukkelijk corrigerend optreedt en zich distantieert
van de opruiing en gedane beledigingen als mede-verantwoordelijke
voor de waarborging van de rechtstaat.

Wij wachten, net als de rest van de samenleving, Uw corrigerende
acties af.

U hoogachtend,     

Het bestuur en DNA fractie van de partij Democratie en
Ontwikkeling in Eenheid (DOE).

Partij Voorzitter, S. Alfaisi

Fractie – leider, C. Breeveld


 
Tweet 

Gerelateerde artikelen
………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname