Infosessie belang van Pesticide Controle Comité voor Suriname

De afdeling Bestrijdingsmiddelen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft een infosessie georganiseerd voor stakeholders over het belang van het installeren van een Pesticide Controle Comité (PCC). De PCC is de authoriteit die moet zorgdragen dat de gezondheid van de mens en het milieu beschermd wordt tegen risico’s gerelateerd aan het gebruik van pesticiden. Dit omvat de bescherming van landbouwers, consumenten, het publiek, gewassen, vee, dieren in het wild en waterlichamen(waterbodies). Deze eerste bijeenkomst is gehouden in het SAIS-gebouw op het complex van het ministerie op 6 november 2019.

Infosessie belang van Pesticide Controle Comité voor Suriname@NII

Dr. Jeffery Jones, International Phytosanitary Consultant, assisteert het ministerie van LVV in de voorbereiding om de PCC op te richten. Jones heeft een presentatie gehouden voor de stakeholders met name vertegenwoordigers van het ministerie van LVV, Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA), Bureau Openbare Gezondheid (BOG) van het ministerie van Volksgezondheid, Consumentenkring, Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) en het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T).
Ter realisatie van het doel van de PCC zijn er tal van taken die uitgevoerd dienen te worden. Het bijhouden van de registratie van alle pesticide die in het land zijn, het verlenen van advies van verstrekken van vergunning voor verkoop/import van pesticide, het trainen van pesticide toedieners en het klassificeren van pesticiden zijn enkele van deze taken. Zeer belangrijk is een aangepaste en gemoderniseerde Bestrijdingsmiddelenwet. De afdeling Bestrijdingsmiddelen is momenteel bezig de Bestrijdingsmiddelenwet (G.B. 1972 no. 151) aan te passen, om die dan in te dienen bij De Nationale Assemblee ter behandeling en goedkeuring.
Tijdens deze bijeenkomst is er van gedachten gewisseld over de opzet van de PCC. De stakeholders hebben enkele adviezen en voorstellen gedaan, die verder uitgewerkt zullen worden in het raadsvoorstel waarna het opgestuurd kan worden naar de Raad van ministeries.

Share this:

………… (PBN)

Lees verder

Bron: Public News

vertaal, translate,翻译,traduction,traducción,translation