Het tik-tak-model dat zich verschuilt achter ambten, instituten en ambten van onze rechtsstaat

Het tik-tak-model dat zich verschuilt achter ambten, instituten en ambten van onze rechtsstaat

Als de paarse partijleider door een moordvonnis valt, valt met hem de hele keten om hem heen ook om. Behoud van presidentiële macht is dus essentieel daar privé economische belangen direct hieraan gekoppeld zijn, en het ambt ook bescherming biedt tegen het moordvonnis.
Persoonlijke belangen staan daarom tegenover nationale belangen en die botsen continu. Vandaar zoveel opzettelijke juridische verkeerde uitleg aan een moordvonnis om de persoon vrij te pleiten. Dit tik-tak politiekspelletje heeft zo de constitutie volledig doen vastlopen. Verschijnt Bouterse daarom bij verstek voor de Krijgsraad dan ontstaat er een machtsvacuum waarin de grondwet niet voorziet maar waarin De Nationale Assemblee zou moeten optreden wat onwaarschijnlijk is. Vandaar het politieke spel van groot praats, een afleidingsmanoeuvre om een moordvonnis tot een constitutioneel politiek probleem te verklaren en het regeerteam in tact te houden.
Het moordvonnis bewijst echter dat de constitutie juist leeft, want niemand staat boven de wet in het model van de trias politica. Elk ander lager instituut zoals een constitutioneel hof is ondergeschikt aan de trias politica, welke heeft geoordeeld de Amnestiewet buiten toepassing te verklaren in het bijzondere geval van het strafproces. De Amnestiewet staat verder gewoon overeind, alleen niet geldig in dit geval van de 8 december mensenrechtenschending.
Wanneer de staatsmacht ten dienste is komen te staan van personen, zegt men dat macht corrumpeert. Het belang van een National Risk Assesment voor Suriname is daarom essentieel. Onze onafhankelijke instanties die slechts in naam maar feitelijk allang niet meer onafhankelijk zijn vanwege de rol van hun voorzitters, zoals ons Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) de Centrale Bank van Suriname (CBvS) die ook voor cambio’s en handelsbanken werkt en het Constitutioneel Hof in spė, ondergraven de staatsorde.
Opzettelijke juridische verdraaiingen door dit tik-tak-model om een persoon in het hoogste ambt en de keten om hem heen te beschermen ten koste van de natie, valt onder misbruik van macht. De organisatie van de staat en het bestuur mogen niet aan privébelangen onderworpen worden. Wanneer eenmaal de staatsorde is ontwricht, de onafhankelijkheid van de trias politica misvormd en bewust de rollen van de democratie zijn omgedraaid zodat het volk en de rechterlijke macht de machthebbers moeten dienen die in weelde en rijkdom leven, dan zijn wij verloren in Suriname.
In deze up-side-down staatsrechtelijke wanorde wensen wij niet te leven.De beschaafde democratische organisatie van de staatspolitiek van de trias politica is voor de keten rondom de veroordeelde verdachte president daarom een grote sta in de weg, omdat de formele macht de nationale belangen van het volk verdedigt, welke belangen haaks staan op hun informele privébelangen. Een moordvonnis van wereldformaat bedreigt en doorkruist de bijna absolute macht daar de veroordeelde verdachte persoon formeel afstand zou moeten doen van zijn staatsambt.
Een fata morgana weliswaar, want in ons binnenland zijn hun economische belangen gigantisch. Welke gezichten zitten achter de cambio-miljoenen dollars tegen een lagere wisselkoers, de skalians, hout- en goudconcessies, areas of interest en straks de paarse Afobakka-stuwdam? Het politieke ambt van president biedt bescherming en ingang voor woekerwinsten. Daarom mag de persoon in het ambt niet wegvallen. Het hoogste ambt en overige instituten lijken privébezit te zijn geworden, maar opereren onder de noemer van de staat waardoor zij onschendbaar, onfeilbaar en immuun zijn geworden.
Staatsmacht is met deze constructie een lucratieve winstgevende buiseness geworden. Het buitenland heeft dit allang in de gaten, DEA en IMF zeggen niet voor niets dat onze leiding, ons bestuur en instituten zwak en ongeloofwaardig zijn.Een democratische regering is er immers voor om onder andere de wetten van de wetgevende macht uit te voeren ten dienste van het volk. Dat is de constructie van de trias politica, een wetgevende macht dat in de eerste plaats het volk beschermt via de regering. Een regering die er is ten dienste van zichzelf en een volksvertegenwoordiging die de belangen van de regering beschermt, negeert en verzwakt de trias politica. Door deze botsing van belangen zal ons nationaal belang nooit dezelfde taal kunnen spreken als dat van het privébelang van de machthebbers, een constitutionele ontwrichting dus. Deze tegenstelling is de big issue in ons land.
Een vastgelopen bestuur, staatsontwrichting en een kapotgeslagen binnenlands traditioneel gezag vanwege een ontembare geldzucht en machtswellust. Ons land verkeert vanwege de veroordeelde verdachte president ook nog in een zeer gevaarlijke geopolitieke situatie daar zijn veroordeling valt onder mensenrechtenschending en het verdragenrecht. “VN kan sancties ondernemen tegen Suriname”, aldus de heer Boldewijn. (Bron: Suriname Herald, 5 december 2019)
De juridische en constitutionele wartaal en aanval op onze onafhankelijke rechterlijke macht moet in dit kader bezien worden. Daarom zijn deze regeerders een regelrechte bedreiging voor de democratie en de rechtsstaat. Voor ons volk geldt nog meer dat wij onszelf moeten beschermen en bevrijden door de verkiezingen … ………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald