Heffing omzetbelasting naar willekeur

Heffing omzetbelasting naar willekeur

14/01/2020 04:03

-
Naomi Hoever

Volgens belastingdeskundige Ronny Asabina wordt de wet niet altijd nageleefd.
: dWT Archief
 

PARAMARIBO –
Hoewel omzetbelasting verplicht is wordt ze niet door alle bedrijven geheven. Gebleken is dat sommige ondernemers, zoals die van eetgelegenheden, bedrijven en zaken de heffing niet meerekenen in de verkooprijs. Vaak merkt de klant pas bij de kassa dat een extra bedrag wordt opgebracht voor omzetbelasting.

Voor het verrichten van diensten bijvoorbeeld taxibedrijven – is
de heffing acht procent en voor het leveren van goederen tien
procent. Belastingdeskundige Ronny Asabina concludeert dat de wet
die in 1997 is ingevoerd niet altijd wordt nageleefd.

“Elk bedrijf dat diensten verleent of goederen verkoopt, is
verplicht de klant omzetbelasting in rekening te brengen. Als ze
niet in de prijs zit moet de klant apart betalen. Sommige bedrijven
verwerken de omzetbelasting in de prijs of het tarief. Het
ontvangen bedrag moet aan de Belastingdienst worden afgedragen,
maar dat doen bij lange na niet alle bedrijven” zegt Asabina

Als er geen omzetbelasting wordt afgedragen wordt die herleid
aan de hand van de inkomsten van het bedrijf. Ter vervanging van
deze heffing wilde de regering in juli 2018 de belasting
toegevoegde waarde (BTW) invoeren.

Een voordeel hiervan zou zijn dat de opbrengsten ten opzichte
van de omzetbelasting stabieler zijn en de regering meer inkomsten
zou opleveren. Suriname is de enige lidstaat van de Caricom die
deze heffing nog niet toepast.

Bij de omzetbelasting worden niet alle ondernemers belast en dit
zou gecorrigeerd moeten worden door de BTW. Op dit moment brengt
loonbelasting het meeste op voor de overheid.

Met de invoering van btw, zal als compenserende maatregel, de
belasting op inkomen worden verlaagd. Met de verlaging van de loon-
en inkomstenbelasting wordt het besteedbaar inkomen van werkende
personen verhoogd.

Een belangrijk onderdeel van de btw zou zijn dat sommige
goederen en diensten, die tot de eerste levensbehoeften behoren,
vrijgesteld zouden worden. Vooral lagere inkomensgroepen zouden met
deze vrijstellingen zoveel mogelijk worden ontzien van extra kosten
voor levensonderhoudskosten door de BTW.


 
Tweet 

Gerelateerde artikelen
………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname