Druk bezochte “Praatje met Jivan Adhin”

Bridger van weleer, Jivan Adhin heeft wederom een “praatje” met de bridgers van de Bond, welke precies om half 8 ’s avonds begon op de nieuwe speellocatie van de SBB te Stichting Medisch Wetenschappelijk Instituut (MWI) verzord.

Er wordt voortaan in de MWI Meet & Greet ruimte gespeeld welke is gevestigd aan de Prof. W.J.A. Kernkampweg 5 te Paramaribo. Hij behandelt bij deze speciale sessies van ongeveer 30 minuten, welke vooralsnog om de twee weken wordt gehouden afhankelijk van zijn werkrooster en beschikbaarheid, steeds enkele bridge topics, welke uiteindelijk moet zorgen dat het nivo en spelpeil verhoogd wordt bij het spelen en bridgen.
Bij de eerste sessie drie weken geleden heeft hij het gehad over o.a. kaartwaardering en hoe bepaalde ‘handen’ te beoordelen. Na deze sessies wordt er normaal gebridged worden door de aanwezigen.Er was bij deze tweede sessie afgelopen week een hele goede opkomst deze keer van zeker 30 personen, van wie 12 paren zijn nagebleven om te bridgen en waren er nog minstens drie toeschouwers. Behandeld is geworden bij deze sessie: de 8 manieren waarop een “declarer” kan plannen slagen te halen en begonnen met inleiding over de vierde manier: de bekende finesse (snit). Hij heeft verder aan de Bond toegezegd om op dagen waarop hij aanwezig is, z.a. elke eerste en derde maandag (praatje), als wedstrijdleider te fungeren. De komende maandag is hij er weer met zijn leuke bridge praatje en met interessante topic.
Hierna heeft hij meegespeeld met Gladys Frijmersum in de reguliere drive, waarbij er 12 koppels hebben meegedaan aan de open paren bridgedrive. Deze werd gewonnen door Bianca Jubitana & Stephen Harripersad.
Goed bezochte Open parendrive d.d. 11 november 2019Ook op maandag 11 november jl. werd er gebridged o.l.v. de wedstrijdleider Jivan Adhin en speelde hij wederom mee met Gladys Frijmersum en won deze keer. Er waren 10 paren die hieraan meededen en waren er ook een aantal toeschouwers. De Bond is immers ook met een nieuwe Ruitencursus voor bridgers gestart op 11 november jl. met de bridger Ramon Razab-sekh als trainer, welke een directe vervolg is op de Klaverencursus. Er doen 15 enthousiaste cursisten hieraan mee en geinteresseerden kunnen zich zich nog opgeven hiervoor.
De nieuwe datum van de SBB Kerstdrive 2019 is nu vastgesteld op zondagmiddag 15 december a.s. en volgen er binnenkort meer mededelingen hieromtrent.
Surinaamse Bridge Bond
………… (SME)

Lees verder

Bron: SME sport

vertaal, translate,翻译,traduction,traducción,translation