Concept huurwet niet in overeenstemming met realiteit

Concept huurwet niet in overeenstemming met realiteit

14/01/2020 22:21

-
Wilfred Leeuwin

Overleg in DNA bij de behandeling van de wet ‘Huur en verhuur van woonruimten’.
: dWT Archief
 

PARAMARIBO –
De concept Huurwet woonruimten, die huurders en verhuurders betere bescherming moet bieden en een oplossing moet brengen in het woningprobleem, blijkt slechts een ideale wenselijkheid. Het concept is namelijk niet in overeenstemming met de werkelijkheid.

De wet zal volgens het parlement vooral niet werken voor normale
huurders met een redelijk inkomen en al helemaal niet voor zij die
leven onder de armoedegrens. Uit de debatten is naar voren
gekomen dat de wenselijkheden van de huurwet en het willen
reguleren van deze sector met veel meer gepaard gaat, zoals
koersontwikkeling, het vaststellen van een juiste armoedegrens,
belastinginning, maar ook de positie van de overheid in deze wet
via een huurcommissie.

Verder is de vraag wat door de overheid wordt gedaan aan het
beschikbaar stellen van betaalbare woningen via de Stichting
Volkshuisvesting. De nieuwe wet is een initiatief van onder andere
assembleevoorzitter Jennifer Geerlings Simons. Een wenselijkheid
die de wet voorstaat, is dat verhuurders tegen betaalbare tarieven
woningen te huur aanbieden. Hierin zou de huurcommissie net als in
vele gevallen die in de wet zijn genoemd, maar meer nog tijdens de
discussies naar voren zijn gekomen, een belangrijke rol moeten
spelen.

In eerder stadium zou de huurcommissie zelf een adviserende of
richthuurprijs kunnen vaststellen. Dit is nu losgelaten. Simons
zegt dat de huurcommissie een meer bemiddelende functie heeft in
geschillen die plaatsvinden tussen huurder en verhuurder, zonder
dat naar de rechter gestapt hoeft te worden. Dit kan bij het
vaststellen van de huurprijs, het vaststellen van huurcontracten,
hoe te handelen bij ontruimen en als bij die handelingen de
wettelijke voorschriften in acht zijn genomen.

In de discussie is opgeworpen of het niet beter is dat de
overheid het huisvestingsprobleem oplost door huursubsidie te
geven. Hierover zullen de regering en de initiatiefnemers nog een
mening moeten geven. Na de discussies zei Simons dat de wet verder
aangepast moet worden. Zij wijst erop dat de nieuwe wet er niet is
om het huisvestingsvraagstuk op te lossen. Daarvoor zou er een
compleet huisvestingsprogramma moeten komen met vele andere
invalshoeken. Met deze wet wordt volgens haar geprobeerd om zowel
huurder als verhuurder duidelijkheid te geven in praktische zaken
of geschillen die kunnen optreden tussen partijen.

Een daarvan is dat de verhuurder alleen over zijn woning kan
beschikken wanneer hij naar de rechter stapt. Dit proces kan lang
duren. In de nieuwe wet zijn andere criteria gesteld die het proces
gemakkelijker maken. Anderzijds kunnen verhuurders met de nieuwe
wet niet overgaan tot het terroriseren van huurders, door
bijvoorbeeld om welke redenen dan ook nutsvoorzieningen af te
sluiten om hen te dwingen het huis te ontruimen.

Simons zal uitgebreider ingaan op de discussie die is gevoerd en
op de vragen die zijn gesteld. Volgens haar zal wanneer het
huisvestingsprogramma correct door de regering wordt uitgevoerd en
de economische situatie zich verbetert, het probleem minder
complexer zijn. De nieuwe wet begint volgens haar alvast in te
spelen op andere situaties die geplaatst moeten worden onder
structurele huur van woningen en woonruimten en andere
mogelijkheden die nog in de toekomst liggen.


 
Tweet 

Gerelateerde artikelen
………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname