Commissie Bermen overhandigt eindrapport aan minister Dikan

Commissie Bermen overhandigt eindrapport aan minister Dikan

De commissie ‘Ordening Bermen’ heeft het ‘Eindrapport Inzake Maatregelen voor het Gebruik van Bermen’ maandag overhandigd aan de minister van Regionale Ontwikkeling (RO), Edgar Dikan. Commissievoorzitter Jacob Petrusi zegt dat in dit rapport maatregelen zijn opgenomen, die verbetering moeten brengen bij het uitgeven van bermen.
Petrusi wijst erop dat er in de afgelopen periode bij het uitgeven van bermen aan kleine ondernemers, de gemeenschap nogal wat kritiek had. Dat was volgens hem aanleiding voor de Raad van Ministers (RvM) om zich te buigen over deze ontwikkeling. De minister van RO kreeg toen de opdracht om deze situatie te bekijken en in het kader hiervan heeft hij de commissie ‘Ordening Bermen’ samengesteld.
De commissie die in oktober 2018 is ingesteld, heeft bij de samenstelling van dit rapport onder andere gekeken naar de definitie van bermen, welke functie de bermen hebben, wat de wetgeving zegt over het beheer van bermen en wat de huidige situatie is.
Minister Dikan zegt dat grote delen van de gemeenschap op dit rapport hebben gewacht, omdat er in de tussentijd geen uitgifte van bermen heeft plaatsgevonden. Met dit rapport kunnen de mensen volgens de minister nog werken aan hun interesse om een kleine onderneming ergens te beginnen. De bewindsman zegt ook dat de bevindingen van het rapport terug gaan naar de RvM, waarna de richting van het bermenbeleid zal worden bepaald.
De commissie heeft vijf conclusies getrokken. In het rapport doet zij daarnaast ruim twintig aanbevelingen. Petrusi bedankt de minister voor het vertrouwen die hij in hem en de overige commissieleden heeft gesteld. De voorzitter hoopt dat het eindproduct een bijdrage levert om ordening te brengen in de huidige bermensituatie.
Naast Petrusi hebben de overige personen zitting in de commissie: Harold Sussenbach (inspecteur van politie), Sarwankoemar Ramai (districtscommissaris Saramacca), Armand Jurel (districtscommissaris Para) en Mike Nerkust (districtscommissaris Paramaribo-Noordoost).

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald

vertaal, translate,翻译,traduction,traducción,translation