COMMENTAAR: Ziekenhuis Atjoni

COMMENTAAR: Ziekenhuis Atjoni

16/01/2020 12:00


 

HET MINISTERIE VAN Volksgezondheid bouwt een ziekenhuis in Atjoni en daar kan niemand tegen zijn. De mensen in het binnenland hebben evenveel recht op goede gezondheid als de mensen in Paramaribo. De inwoners van het gebied zien dan ook reikhalzend uit naar de opening van deze nieuwe faciliteit.

Nickerie en Albina hebben er elk al één en in Wanica wordt
driftig gebouwd. Vooral in Nickerie wordt goed gebruik gemaakt van
het medisch centrum. Toch is het soms de vraag of de overheid wel
een totaalplaatje heeft van de gezondheidssector en weet hoe de
belanghebbenden in deze sector zich tot elkaar verhouden.

De mensen in het Atjonigebied klagen dat de poliklinieken van de
Medische Zending onvoldoende medicijnen hebben en dat zij daardoor
naar de stad moeten om hun medicatie op te halen. Dat is voor veel
van de mensen in het binnenland onmogelijk. Zij hopen dat met de
komst van het ziekenhuis dit euvel uit de weg geholpen zal
worden.

Echter, het is deze zelfde overheid die het ziekenhuis aan het
opzetten is in Atjoni, die voor een groot deel verantwoordelijk is
voor de subsidie aan de Medische Zending. En omdat die niet op tijd
en onvoldoende betaald wordt, zijn de poli’s van deze organisatie
slecht voorzien van medicamenten.

Het is ook de Medische Zending die voor een groot deel
verantwoordelijk was voor het verlenen van eerstelijnszorg in het
binnenland. Die organisatie beschikt over een zekere
infrastructuur, poli’s, structuur, patiënteninformatie en veel
ervaring voor en met werken in het binnenland.

De vraag is waarom de overheid er niet voor heeft gekozen de
Medische Zending te versterken en bijvoorbeeld een betere poli te
bouwen te Atjoni in plaats van een geheel nieuw ziekenhuis.

De afweging heeft te maken met het efficiënt bieden van goede
medische voorzieningen in een gebied met een bepaald aantal
bewoners dat van bepaalde kwalen structureel last heeft en in
uitzonderlijke gevallen voorzien moet worden van topzorg en
dringende medische hulp.

Ook het feit dat met het huidige medisch verzekeringssysteem de
ziekenhuizen die er al zijn nog maar met moeite het hoofd boven
water houden, maakt de vraag valide of deze faciliteit een duurzaam
karakter zal hebben en optimaal zal kunnen functioneren.

Verder is het aan te bevelen dat de overheid het ook voor
plaatselijke bewoners aantrekkelijk en mogelijk maakt om in het
ziekenhuis te werken. Dan zou het gebrek aan verplegend personeel
in de sector opgevangen kunnen worden.


 
Tweet 

Gerelateerde artikelen
………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname