COMMENTAAR: Vrouwvriendelijker

15/04/2019 12:00

 

SURINAAMSE SPORTORGANISATIES MOETEN bij het ontplooien van activiteiten vrouwvriendelijker denken. Het is gebleken dat er bij de aanleg van sportaccommodaties geen rekening met de vrouw wordt gehouden. Dat komt waarschijnlijk doordat er nog te weinig vrouwen zitting nemen in de besturen van de verschillende organisaties. Als bij het schrijven van projectvoorstellen of de ontwikkeling van projecten meer vrouwen zouden worden betrokken, zouden de projectontwikkelaars zeker erop worden geattendeerd om rekening te houden met het vrouwelijk geslacht.

Tijdens de Fifa Infrastructure Workshop gaf John Krishnadath te
kennen, dat de Surinaamse Voetbal Bond (SVB) de minikunstgrasvelden
wil gaan gebruiken bij de ontwikkeling van meisjesvoetbal. Deze
zijn de afgelopen jaren landelijk aangelegd door het ministerie van
Sport- en Jeugdzaken, in samenwerking met de Koninklijke
Nederlandse Voetbal Bond. Echter, de SVB-voorzitter wees erop dat
er bij de aanleg van de meer dan twintig kunstgrasvelden, geen
rekening is gehouden met vrouwen. Zo ontberen verschillende
accommodaties kleedkamers en sanitaire mogelijkheden. Krishnadath
en Marlon Glen, directeur van het Fifa-kantoor in Barbados, maakten
bekend dat hun organisaties zullen nagaan hoe zij dit probleem
kunnen verhelpen, zodat de vrouwen zo min mogelijk obstakels hebben
om te kunnen sporten.

Bij verschillende Surinaamse sportorganisaties zijn momenteel
weinig of geen vrouwelijke bestuurders. Ook is er geen enkele
sportorganisatie die door een vrouw wordt geleid. Krishnadath
benadrukt dat de SVB het ontwikkelen van vrouwenvoetbal hoog op de
agenda heeft staan, maar in het hoofdbestuur noch in de commissies
is er een vrouw te vinden. Opvallend was het aantal vrouwen dat
door de voetbalbonden van de Concacaf was afgevaardigd voor
deelname aan het belangrijke seminar van de Fifa. Dat geeft aan dat
de buitenlandse bonden niet bang zijn vrouwen medezeggenschap te
geven. Wie zal trouwens het beste weten wat de vrouw nodig heeft om
zich op haar gemak te voelen?

Suriname dient veel meer in vrouwen te investeren. Vaak krijgen
vrouwelijke sporters veel minder aandacht en middelen dan
mannelijke, terwijl ook zij tot uitzonderlijke prestaties in staat
zijn. Om de kans hiertoe te vergroten zullen vrouwen veel meer bij
de ontwikkelingen betrokken moeten worden. Zij weten immers wat en
hoeveel er nodig is om vrouwelijke sporters naar grotere hoogten te
stuwen. Zij begrijpen vrouwelijke sporters ook veel beter en kunnen
ook met bepaalde situaties beter omgaan. In Suriname lopen er
genoeg capabele mensen rond om deze ontwikkeling te brengen. Het is
te hopen dat bonden dit nog meer gaan beseffen en nog meer gebruik
zullen maken van hun diensten.

 
Tweet 

Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname

vertaal, translate,翻译,traduction,traducción,translation