COMMENTAAR: Jongeren gefaald

COMMENTAAR: Jongeren gefaald

14/01/2020 12:00


 

HET IS DE NDP-kadermeeting gelukt om het afgelopen weekend de olievondst te ‘verslaan’ als het meest besproken onderwerp. Er is een show met een hoog entertainmentgehalte neergezet waarbij het DNA-lid Silvana Afonsoewa de oppositie en de rechterlijke macht heeft uitgemaakt voor kleine apen en oud-minister Ramon Abrahams beloofde: “wi o sori unu fa wi e teki strati, ze gaan het merken op 22 januari”.

Context daarbij was het verschijnen van de president voor de
Krijgsraad op 22 januari. Na haar pleidooi liep Afonsoewa richting
Bouterse van wie ze een dikke pakkerd kreeg: goed gedaan.
Vervolgens gaf Abrahams mee dat niemand dus ook niet de
rechterlijke macht kan komen aan de voorzitter van de NDP, de
grootste partij in Suriname met wel 130.000 stemmen. “A no kan.
A no sa pesa.”

Abrahams en Afonsoewa hebben getoond weinig respect te hebben
voor de rechterlijke macht. Het maakt niet uit of de partij het
proces politiek vindt of niet. De rechterlijke macht dient
gerespecteerd te worden. En ook al zouden vierhonderdduizend mensen
hebben gestemd op de president.

Feit is dat hij toen geen veroordeelde was in Suriname. Hij was
een man tegen wie een proces liep, die werd gekozen tot president.
Nu is het een veroordeelde die weer mee zal doen aan de race om
president te worden.

De NDP staat bekend om het stimuleren van jongeren in de
politiek. Tegelijkertijd moet gezegd worden dat maar van weinig van
die jongeren gezegd kan worden dat het uitschieters zijn geworden
die onbevlekt een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan de
richting van het land.

Integendeel, veelal blijken zij zich te spiegelen aan de ouderen
in de partij zoals Abrahams. Het voorbeeld dat gevolgd wordt is dan
bepalend voor de prestatie van deze groep. Het bewijs is ook nu
weer geleverd met het optreden van Afonsoewa.

Ook de aanhang van de NDP bestaat voor een groot deel uit
jongeren. En juist omdat een politieke partij ook de plicht heeft
haar mensen te scholen en de kadermeeting sowieso gaat over het
doorgegeven van cruciale informatie, hadden de uitspraken van
Afonsoewa tenminste genuanceerd moeten worden door de volgende
spreker of de president zelf.

Wij hebben in Suriname te veel de gewoonte om uitspraken te doen
die we als politiek bestempelen, zonder dat we erbij stilstaan dat
in de kakafonie van massamedia niet duidelijk is voor de toehoorder
welke pet die persoon op heeft op dat moment. Wat die persoon
misschien wel ziet is iemand naar wie hij of zij opkijkt. Laten wij
daar voorzichtig mee omgaan.


 
Tweet 

Gerelateerde artikelen
………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname