Busterminals niet voor alle lijnbussen

Busterminals niet voor alle lijnbussen

De busterminals die onlangs in gebruik zijn genomen, hebben niet de capaciteit om alle lijnbussen te accommoderen. Een aantal van de lijnbussen is nog op zijn oude standplaats. De regering is voornemens meer terminals te bouwen, zodat de andere lijnbussen die nog niet zijn ondergebracht, ook gefaciliteerd kunnen worden, zegt minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT en C) in gesprek met Suriname Herald.
De lijnbussen die nu op de terminals zijn ondergebracht, zijn de bussen die in het bestand voorkomen van het ministerie. Het is de bedoeling om de facilitering verder uit te breiden. De ruimte is nog net genoeg voor het aantal bussen. De andere bussen zullen op een andere locatie worden geplaatst.
Het gaat om drie terminals die verdeeld zijn in terminal A, B en C. Ongeveer elf busroutes zijn daar gestationeerd. Op terminal A stationeren de PH, PE, PSB en PLK en op B de bussen PO, PKS, lijn 5 en PS. Op terminal C zijn de bussen PKM, PKV en POZ gestationeerd.
De bouwwerkzaamheden van de terminals die in 2016 waren gestart, hebben ongeveer vier jaar geduurd. Chaotisch parkeren zal tot het verleden gaan behoren met de komst van deze terminals.
Chotkan zegt dat zowel de bussector als de passagiers goed gebruik zullen maken van de busterminals. “Het heeft veel gekost om dit alles zo ver te krijgen. Alle faciliteiten zijn aanwezig. We hebben ook gedacht aan een stukje isolate. De toiletfaciliteiten zijn ook aangepast en er zijn twee kantines bijgebouwd. Dit alles is gedaan in het belang van de veiligheid van de passagiers,” aldus de bewindsman.
In de regentijd zullen de terminals niet onder water lopen, omdat er ook is gewerkt aan de riolering. De omgeving moet schoon blijven, dus ook het vuil zal optimaal worden opgehaald, zegt hij.
De vicevoorzitter van De Nationale Assemblee, Melvin Bouva, die ook aanwezig was bij de ingebruikname van de busterminals, benadrukte de aanwezigen op het hart om goed om te gaan met de terminals. Dit, gezien de inspanningen van het ministerie om de terminals op te zetten. De passagiers zullen de regels moeten volgen van de controleurs die controle zullen uitvoeren op de terminals.
De andere lijnbussen die nog niet zijn ondergebracht, zullen nog even moeten wachten, omdat de regering bezig is te werken aan een volgend traject.
Simone Awanna

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald

vertaal, translate,翻译,traduction,traducción,translation