Bouva unaniem gekozen tot president Forum of Young Parliamentarians IPU

Melvin Bouva, vicevoorzitter van De Nationale Assemblée (DNA, is tijdens de 140ste vergadering van de Interparlementaire Unie (IPU), unaniem gekozen tot president van het bestuur van het Forum van Young Parliamentarians van deze wereldorganisatie. Het forum is het statutair ingesteld orgaan dat de IPU in 2013 heeft opgericht om volksvertegenwoordigers tot en met de leeftijd van 45 jaar te organiseren en hun specifieke belangen binnen de organisatie en wereldwijd te behartigen.
Met deze verkiezing heeft Bouva tevens een zetel in het hoofdbestuur (Executive Committee) binnen de grootste wereldorganisatie van parlementen verkregen, meldt DNA. Het is de eerste keer dat Suriname zo’n hoge functie invult binnen deze organisatie. De voordracht van de vicevoorzitter van DNA is breed gedragen vanuit de geopolitieke groep van Latijns-Amerikaanse en Caribische landen (Grulac) alsook het nieuwgekozen bestuur van het Forum. Staande de vergadering heeft de tegenkandidaat uit Pakistan zich teruggetrokken en de voordracht van Suriname ondersteund.
Institutionele versterkingMet deze verkiezing neemt Bouva de hamer over van de Ugandese, Maurine Ousine. De nieuwbakken president wil zich de komende twee jaar richten op de institutionele versterking van het Forum, capaciteitsversterking van zijn leden en betrokkenheid van parlementariërs bij de 2030 agenda voor Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).
Verder heeft hij in zijn acceptatiespeech aangekondigd uitvoering te zullen helpen geven aan de adequate uitvoering van het Strategisch Plan van de IPU 2017-2021 en de rol van het Forum daarin.
De Board of Young Parliamentarians zal in deze periode ingevolge zijn doelstelling verder een speerpunt vormen om de participatie van jongeren in parlementen te bevorderen en ervoor te zorgen dat jonge parlementsleden een volwaardige rol vervullen in het parlementaire werk.
Tevens zal het Forum zich blijven inzetten dat de stem van de jeugd ook wordt gehoord in de wereldwijde politieke besluitvorming, zowel door een grotere deelname van jonge parlementsleden aan IPU-vergaderingen en andere internationale organisaties.
Naast Suriname heeft Mexico namens Grulac zitting in het bestuur. De overige landen die in het bestuur zitting hebben zijn: Rusland, Kazakhstan, Oman, Kuweit, Italië, Duitsland, Burkina Faso en het Afrikaanse Gabon.
De delegatie die de 140ste IPU-vergadering heeft bijgewoond bestaat naast Bouva verder uit de assembleeleden Roché Hopkinson, Diana Pokie en de subsitituut-griffier Agatha Ramdass. Aan de bijeenkomst, die van 6 tot en met 10 april is gehouden in Doha, Qatar, hebben ruim 160 landen geparticipeerd.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald

vertaal, translate,翻译,traduction,traducción,translation