Advocaat Boerenveen: “Etienne Boerenveen is opgelucht”

Advocaat Boerenveen: “Etienne Boerenveen is opgelucht”

Etienne Boerenveen is opgelucht dat de krijgsraad in het 8 decemberstrafproces heeft bevestigd wat hij in het begin reeds zei, namelijk dat hij honderd procent onschuldig is, geeft advocaat Aroon Gonesh desgevraagd te kennen aan Suriname Herald. Tegen Boerenveen was vorig jaar door het Openbaar Ministerie twintig jaar gevangenisstraf geëist. De krijgsraad heeft anders bepaald. Hij is vrijgesproken.
De in Nederland gevestigde advocaat Gonesh woonde de zitting van de krijgsraad bij als adviseur van advocaat Frank Truideman, die de integraal vrijgesproken Boereveen verdedigde. Gonesh zegt niets anders verwacht te hebben omdat de advocaten ervan overtuigd waren dat Boerenveen voor de volle honderd procent onschuldig was voor de hem ten laste gelegde feiten. “En die overtuiging hebben wij met feitelijk en juridisch dichtgetimmerde betogen met succes overgebracht bij de krijgsraad”, zegt Gonesh. Hij benadrukt dat het recht altijd zegeviert.
Tijdens de zitting van de zaak van Boerenveen in oktober 2018, maakten de raadsmannen Truideman en Gonesh duidelijk dat hun cliënt moet worden vrijgesproken vanwege het ontbreken van wettig en overtuigend bewijs. De verdediging benadrukte tijdens het slotpleidooi dat de motivering van de eis van de auditeur-militair wederom tekortschiet en dat al in de eerste ronde was aangegeven op welke essentiële onderdelen van de bewijsvraag het dossier in gebreke was gebleven.
Géén van de door de auditeur-militair aangevoerde argumenten tonen volgens Truideman, noch direct noch indirect, aan dat zijn cliënt op de hoogte zou zijn geweest van een plan om mensen uit de weg te ruimen, laat staan dat hij in de voorbereiding of uitvoering daarvan enige rol zou hebben vervuld. De motivering van de auditeur-militair ontbeert wederom onderbouwing, aldus Truideman tijdens zijn pleidooi.
Vishmohanie Thomas

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald

vertaal, translate,翻译,traduction,traducción,translation